Budsjett 2018

Styret ved NHH
Styremedlemmer ved NHH
Av Kristin B Risvand Mo

12. desember 2017 10:40

Budsjett 2018

Styrker alumniarbeidet, digitalisering av prosesser og incentivmidler til forskning.

Styret har vedtatt budsjett for 2018. -Dette er et budsjett som er preget av nøkternhet, men som gir rom til nødvendige strategiske satsinger, sier rektor Øystein Thøgersen.

NHH har satt av drøyt 23 millioner til strategiske satsinger i 2018. Dette er blant annet;  

 • Egenfinansiering og incentivmidler, forskningsprosjekter: 5,1 millioner
 • Utdanningsteknologi og digitalisering av studieadministrative prosesser: 4,4 millioner
 • Bygningsrelaterte forhold: 3,4 millioner
 • MRR i Oslo: 2,6 millioner
 • Opptrapping av alumniarbeidet: 1,5 millioner
 • Kommunikasjons- og markedsaktiviteter: 0,8 millioner

Strategiarbeidet gir føringer

Satsingene bygger på føringer fra det pågående strategiarbeidet. Forslag til ny strategi skal legges frem for styret i  februar 2018. I styredokumentet vises det blant annet til at det innledende strategiarbeidet har pekt på følgende tema;

 • Digitalisering og teknologiforståelse på tvers av NHHs fagområder
 • Satsing på innovasjon og entreprenørskap
 • Internasjonaliseringsarbeid
 • Ekstern synlighet og samfunns- og næringslivsinteraksjon, herunder alumniarbeid
 • Diversifisering av NHHs faglige spissområder
 • Utdanningskvalitet

I tillegg kommer rekrutteringsarbeid (studenter og ansatte), posisjonering og merkevarearbeid samt digitalisering og effektivisering av NHHs administrative prosesser.

Bevilling ikke klar

Styret vedtok et budsjett på 560,568 millioner. Av dette er 68 prosent låst i faste lønnsforpliktelser. Forslaget til statsbevilgning er på 459,666 millioner, mens resten av inntektene skal komme fra bidrags –  og oppdragsfinansiert virksomhet.

På grunn av de pågående budsjettforhandlingene er det en viss usikkert knyttet til hva bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet vil lande på. Det bli trolig en økning i basisbevillingen, men samtidig økte effektiviseringskrav. NHH har også søkt om flere studieplasser innen IKT-fag.

Les også

Kenneth Fjell blir prorektor for forskning

Styret ved NHH har i dag ansatt Kenneth Fjell som prorektor for forskning ved NHH. Fjell tiltrer 1. januar 2018.

Vil revitalisere alumniarbeidet

Styret ble også orientert om planene for et revitalisert alumniarbeid. Dette omfatter nye tiltak for alumni, deltagelse fra alumni i ulike NHH aktiviteter, markedsføringsaktiviteter og et såkalt CRM-system (redanm. Customer Relations Management - et databasesystem  som blant annet kan brukes til å følge opp medlemmer).

Les mer om de konkrete tiltakene i styrepapirene (PDF 4mb)

Styret vedtok også en rekke utdanningsrelaterte saker, blant annet nytt et system for systematisk kvalitetsarbeid i utdanningen, rutine for etablering av nye studietilbud, opptaksrammer for 2018 og rapport om opptak og rekruttering for 2017.

Før styremøtet var det styreseminar om FT-rangeringen, ny personvernlovgivning og perspektiver på NHHs utvikling sett fra NHHS.

Flere interne nyheter