Bronsesvampen til Linda Orvedal

Av red./ed.

21. desember 2017 14:08

Bronsesvampen til Linda Orvedal

Det var en overrasket og veldig glad førsteamanuensis Linda Orvedal som ble tildelt bachelorstudentenes ærespris i dag. I begrunnelsen heter det: "Linda Orvedal har gjort en fremragende jobb med et sånn sett helt nytt fag."

 

Linda Orvedal er tildelt Bronsesvampen for høstsemesteret 2017.
Linda Orvedal er tildelt Bronsesvampen for høstsemesteret 2017.

Juryens begrunnelse

"Dette semesteret har vi gleden av å tildele Linda Orvedal prisen for kurset SAM4 - Internasjonal handel og velferdsteori, for sin dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som hun har levert over forventning.

Linda Orvedal mottok flere nominasjoner for kurset, og det er flere punkter som går igjen. Studentene trekker spesielt frem hennes evne til å gjøre et komplisert pensum både forståelig og engasjerende. Studentene opplever Linda Orvedal selv som oppriktig engasjert i faget, og at dette engasjementet smitter over på alle studentene.

For juryen er det spesielt viktig å fremheve at Linda Orvedal har gjort en fremragende jobb med et sånn sett helt nytt fag. Både juryen og nominasjonene er skjønt enige om at forelesninger, forelesningsnotater og oppfølging er på et eget nivå, og at denne svært gode gjennomføringen av faget utmerker seg.

Det er ingen tvil om at Linda Orvedal har gjort en fremragende jobb med dette kurset, og er en velfortjent vinner av høstens Bronsesvamp.

Jan I. Haaland tok imot Bronsesvampen på vegne av Linda Orvedal av student Jonas Personbråten Ludvigsen på allmøtet 21. desember 2017.

omtale til Tande og Cappelen

Det er svært mange som har gjort en god jobb, og i tillegg til bronsesvampen ønsker vi å gi hederlig omtale til to andre forelesere som skiller seg ut: Knut Martin Tande for RET1 – Rettslære for økonomer, og professor Alexander Cappelen for IKE1 – introduksjonskurs i etikk."

Dette er Bronsesvampen

Bronsesvampen ble første gang delt ut i 1972 for å gi en påskjønnelse til forelesere som i studentenes øyne har gjort en ekstraordinær god innsats i undervisningen på bachelor.

Bronsesvampen til Eirik Sjåholm Knudsen

Undervisningsprisen Bronsesvampen våren 2017 går til Eirik Sjåholm Knudsen for kurset SOL040, Strategisk ledelse, for hans dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som han har levert over forventning. Prisen ble overrakt på 17. mai-frokosten som studentforeningen arrangerte.

Flere interne nyheter