Leif Hem har fylt 50 år

28. august 2017 11:27

Leif Hem har fylt 50 år

Professor Leif Hem ved Institutt for strategi og ledelse fylte 50 år i sommer, og venner og kolleger gratulerer ex post!

 

Leif Hem er forstkandidat fra NMBU (1992), med høyere avdelings eksamen (1995) og doktorgrad fra NHH (2000).

Leif ble ansatt som førsteamanuensis i markedsføring ved NHH i 2002 og ble utnevnt til professor i 2008. Hans faginteresser ligger innen feltene forbrukeratferd og merkevarebygging. Han har publisert en rekke artikler i fremtredende internasjonale tidsskrifter på disse områdene. Leif har også ledet en serie forskningsprosjekter og holder stadig en høy forskningsproduksjon.  

Leif underviser på alle nivå ved NHH og er en meget dyktig foreleser og veileder. Ikke minst har han levert aktuelle og populære forelesninger på skolens executive-programmer i merkevareledelse og internasjonalisering. Han har vært sterkt delaktig i opprettelsen av disse programmene og ledet flere av dem. Leif er jevnlig engasjert som foredragsholder og rådgiver for norske merkevarebedrifter. Han har også erfaring fra styrearbeid i flere av disse bedriftene.

På Institutt for strategi og ledelse, og spesielt i markedsgruppen, er Leif en drivkraft og miljøbygger vi setter stor pris på. 

Kolleger ved NHH gratulerer - og takker for godt vennskap og samarbeid! 

Flere interne nyheter