Kristin Teigland fyller 50

1. september 2017 08:55

Kristin Teigland fyller 50

Gratulerer med dagen til administrasjonssjef Kristin Reichel Teigland ved Institutt for foretaksøkonomi som fyller 50 år 2. september.

 

Kristin er cand. polit. i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (1994). Hun har vært ansatt ved NHH siden mai 2004, først som kontorsjef og deretter som administrasjonssjef ved Institutt for foretaksøkonomi.

Gjennom sine mange år ved høyskolen har hun bidratt sterkt til å utvikle kontor- og administrasjonssjefrollen, og har tatt ansvar langt utover eget institutt gjennom deltagelse i en rekke komiteer og prosjekter. På Institutt for foretaksøkonomi har hun fra starten av vært et viktig medlem av instituttets ledergruppe. Hun har vært en pådriver for å modernisere driften i tråd med skiftende krav, og leder en svært velfungerende instituttadministrasjon.

Kristin har en allsidig bakgrunn, med internasjonal erfaring fra både offentlig og privat sektor, inkludert Universitetet i Bergen, Eksportutvalget for fisk (Norges sjømatråd) og Hallvard Lerøy AS.

Hennes genuine interesse for Italia er velkjent. Hun har i en årrekke vært italiensklærer på kveldstid i Bergen. Kristin har bodd i Italia og besøker landet jevnlig.

Venner og kolleger ved NHH gratulerer med dagen!

Flere interne nyheter