Jarle Møen 50 år

24. august 2017 08:28

Jarle Møen 50 år

Professor Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 50 år 24. august. Venner og kollegaer gratulerer Jarle med dagen!

Jarle Møen er siviløkonom (1993) med høyere avdelings eksamen (1996) og dr. oecon. fra NHH (2002). Etter siviløkonomstudiet dro han til London School of Economics hvor han tok en MSc i Politics of the World. Deretter startet han på doktorgradsstudiet, og hadde i en periode et gjesteopphold ved Harvard University. I 2003 ble han ansatt som førsteamanuensis ved NHH og i 2009 ble han utnevnt til professor.

Jarles faglige interesser ligger innenfor arbeidsmarkedsøkonomi, effekten av økonomisk politikk på bedrifters FOU-investeringer, samt hvordan skattesystemet påvirker bedrifter og investorer. Hans forskning bærer preg av at han opptatt av hvordan offentlig politikk påvirker vekst og velstand. Han har publisert en rekke arbeider i velrennomerte internasjonale tidsskrifter.

Jarle er en populær foreleser og mottok i 2007 studentenes utmerkelse Bronsesvampen. Han har veiledet over 40 masterstudenter og mange av oppgavene har fått store oppslag i media. Jarle har en markant profil som formidler av forskning. Hans engasjement bærer preg av at budskapet skal formidles selv om dette noen ganger er upopulært hos sterke interessegrupper.

Jarle har svært stor arbeidskapasitet og er en meget dyktig administrator, noe han har vist gjennom sin deltakelse i en rekke utvalg ved høyskolen. Møen sitter i hovedstyret i Norges forskningsråd og er inne i sin andre periode her. Han har også vært medlem av offentlige utvalg. De siste årene har han vært nestleder for Senter for skatteforskning ved NHH, og var sterkt delaktig i opprettelsen av senteret og dets sterke faglige profil.

Venner og kolleger ved NHH gratulerer Jarle med dagen!

Flere interne nyheter