Styremøtet 3. mai

28. april 2017 14:41

(oppdatert: 28. april 2017 15:24)

Styremøtet 3. mai

På styremøtet onsdag 3. mai 2017 får styremedlemmene blant annet en orientering om mulighetene og de langsiktige forpliktelsene som følger med tildelingen av et Senter for fremragende forskning.

Erfaring fra tidligere utlysninger viser at sentre for fremragende forskning setter varige spor etter seg blant annet i forhold til gjennomslag i European Research Councils tildelinger. I følge Forskningsrådet går 55 prosent av ERC-tildelingene til norske forskningsmiljøer til forskere som er eller har vært knyttet til et SFF.

Andre saker styret skal behandle er:

-       Ny profil i MØA – New Business Development
-       Stortingsmelding 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning
-       Tilsetting uten kunngjøring av professor på SAMF (unntatt offentlighet)
-       Status NHHE, gjennomgang og evaluering i forhold til strategi 2015-2017 (unntatt offentlighet)

Last ned styrepapirene (pdf)

Les mer om styret på nhh.no

Flere interne nyheter