Utveksling og internasjonalisering

11. september 2016 15:25

(oppdatert: 13. september 2016 11:06)

Utveksling og internasjonalisering

Astrid Foldal er nå ansatt i den faste stillingen som seksjonsleder for utveksling og internasjonalisering. Hun har vært konstituert i stillingen det siste året.

Hva går stillingen ut på?

- Jeg skal arbeide med studentmobilitet på bachelor- og masternivå, inkludert CEMS Master in Management-programmet og NHH sine dobbelgradsprogram. Seksjon for utveksling og internasjonalisering jobber internt opp mot for eksempel programutvalgene for å sikre best mulig tilrettelegging av mobilitet som en del av studieprogrammene på NHH og eksternt opp mot partneruniversitet verden over, internasjonale nettverk som NHH er medlem av og forvaltningsorgan som SIU, sier Astrid Foldal.

Hun forteller at hun fremover for eksempel skal jobbe administrativt med søknader om støtte til prosjekter innenfor internasjonalisering av utdanning, blant annet i Erasmus+ programmet og andre nasjonale partnerskapsprogram, i samarbeid med fagmiljøet på NHH.

Hvorfor vil du ha denne jobben?

- Dette er etter min mening en av de mest interessante og utfordrende stillingene innenfor internasjonalisering av utdanning i sektoren. NHH har en unik posisjon i Norge og dyktige og engasjerte ansatte som i lang tid har sett verdien av internasjonalisering og sørget for at NHH er der vi er i dag. Dessuten er det selvsagt enormt inspirerende å se hvordan ambisiøse og flinke studenter tar i bruk de mulighetene som fins og å se hvor stort utbytte de får av å reise ut.   

Bakgrunn

Før hun ble konstituert som seksjonsleder, hadde Astrid Foldal en rådgiverstilling i samme seksjon. Hun har også arbeidet med studentmobilitet og internasjonalisering ved Universitetet i Bergen.

Astrid har bachelorgrad i historie, italiensk og arbeids- og organisasjonspsykologi og studier fra Copenhagen Business School og Università di Bologna.

Flere interne nyheter