Styremøtet 8. september

5. september 2016 15:45

(oppdatert: 5. september 2016 15:49)

Styremøtet 8. september

Dagsorden for styremøtet torsdag 8. september er nå tilgjengelig på nettsiden vår.

Dette er noen av sakene som styret skal behandle:
-       Programevaluering PhD
-       Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond

Disse sakene er unntatt offentlighet:
-       Presentasjon KPMG, gjennomgang av intern rapportering
-       Rapport fra Tilsettingsutvalget for perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2016
-       Tilsetting av rektor ved NHH: Oppnevning av innstillingsutvalg og orientering om videre prosess
-       Statens lederlønnsordning – justering av lederlønnskontrakt

Les styresakene på nhh.no

Flere interne nyheter