Nytt verktøy for reise og utlegg

5. september 2016 09:58

(oppdatert: 5. september 2016 10:14)

Nytt verktøy for reise og utlegg

Mandag 5. september begynner vi å bruke Agresso Web for registrering av reise, utlegg og honorar på NHH. I tillegg vil du som ansatt få tilgang til informasjon om deg selv fra vårt HR system og tilgang til dine lønnslipper online.

Følgende er viktig å merke seg:

reise og utlegg

Fra mandag 5. september skal alle føre sine reiser og utlegg i Agresso Web. Den største endringen for deg som bruker vil være et nytt brukergrensesnitt, at bilagene nå skal legges ved elektronisk og mulighet for å forhåndsutfylle kostnader ved hjelp av en app.

Det vil fremdeles være mulig å hente inn kredittkorttransaksjoner for de som benytter Mastercard. Fordi NHH skal avslutte avtalen med Diners, vil det ikke være mulig å hente inn transaksjoner for dere som benytter dette kortet. Vi minner også om at kun transaksjoner fra kredittkort som ligger inn under avtalen til NHH vil være synlige, ikke transaksjoner som tilhører private kort utenfor avtale.

Har du spørsmål om reise og utlegg? Kontakt Inger-Marie Røed, Seksjon for økonomi.

registrering av honorar

Fra mandag 5. september skal de som hittil har benyttet Current Honorar føre honorar i Agresso Web. Dette gjelder kun en begrenset gruppe personer på NHH.

Er noe uklart angående honorar? Kontakt Natalia Wold, Seksjon for økonomi.

Informasjon om deg fra vårt HR-system

Du vil nå ha mulighet til å se basisinformasjonen som står registrert om deg i vårt HR-system. Det vil på sikt bli åpnet opp for at du også kan endre utvalgt informasjon dersom denne skulle vise seg å ikke være korrekt.

Dine lønnslipper

Du vil nå ha mulighet til å se dine lønnslipper i Agresso Web. Her har du også muligheten til å finne alle lønnsslipper helt tilbake til da dokumentarkivet i Agresso ble tatt i bruk.

Superbrukere og hjelp

Superbrukere ute i organisasjonen sitter klare til å bistå deg dersom du har behov for assistanse:
- Charlotte Vårdal Rundhovde
- Turid Røraas
- Janicke Langeland Steira
- Maja Dame
- Sally Tveit
- Elaine Pettersen
- Dagny Hanne D. Kristiansen
- Christel Florvåg
- Olga Pushkash
- Natalia Meija Flòrez
- Irene Grønningsæter
- Liz-Beth Mæland Lindanger
- Paal Fennell
- Inger-Marie Røed
- Lena Marie Vestli

Brukermanualer

Du finner ytterligere informasjon og brukermanualer under Reise og utleggsrefusjon på Paraplyen. E-læringsmateriell vil også bli tilgjengelig fra slutten av uken på samme område.

Kontakt teknisk bistand

Terje Berger, Seksjon for IT

Flere interne nyheter