Ansettelse av ny rektor

19. september 2016 09:41

(oppdatert: 19. september 2016 09:55)

Ansettelse av ny rektor

Innstillingsutvalgene for ansettelse av ny rektor ved NHH ble oppnevnt av styret 8. september.

Hvem blir Frøysteins etterfølger som rektor? Foto: Helge Skodvin.

Følgende utvalg skal ha ansvaret for innstillingsprosessen:

-         styreleder Frøystein Gjesdal
-         eksternt styremedlem Aase Lundgaard
-         viserektor Helge Thorbjørnsen
-         professor Linda Nøstbakken
-         administrerende direktør Nina Skage (fra desember 2016 da hun erstattet HR-direktør Odd A. Storetvedt)
-         styremedlem Embla Belsvik
-         leder i Forskerforbundet ved NHH Sigrid-Lise Nonås

For å sikre bred forankring er utvalget utvidet i kritiske faser av prosessen. Det utvidete utvalget skal møte de mest aktuelle kandidatene og vurdere dem. Det utvidete utvalgets vurderinger bringes videre til styret før ansettelse. Det utvidede utvalget holdes informert om hele prosessen og innkalles til ytterligere møter ved behov.

Det utvidete innstillingsutvalget består av:

-         de sju personene som har ansvar for innstillingsprosessen (over)
-         prorektor
-         de seks instituttlederne
-         én representant for teknisk-administrativt ansatte (fagorganiserte)
-         én studentrepresentant oppnevnt av NHHS

Rektors åremål går ut 31. juli 2017. Tiltredelse for NHHs nye rektor er 1. august 2017. Rektor ansettes i en åremålsstilling for fire år. Vedkommende kan maksimalt sitte sammenhengende i åtte år.

Tidsplan

  • Utlysningen behandles av styret i oktober.
  • Stillingen lyses ut i begynnelsen av november.
  • Søknadsfristen er før jul.
  • Ny rektor ansettes før påske.

Ekstern bistand

Mercuri Urval som NHH har en rammeavtale med, skal bistå med å finne de beste rektorkandidatene og for å profesjonalisere prosessen. Stillingen skal lyses ut i Norden.

Prorektorer

Prosessen med å ansette prorektorer starter så snart ny rektor er ansatt. Målet er å ha prorektorkandidatene klare til styremøtet i juni 2017.

Les tidligere artikkel (Paraplyen juli 2016): Arbeidsgruppe for ny ledelsesmodell

Flere interne nyheter