Styremøtet 27. oktober

26. oktober 2016 14:56

(oppdatert: 26. oktober 2016 15:06)

Styremøtet 27. oktober

På styremøtet denne gangen står blant annet kravspesifikasjon og utlysningstekst til rektorstillingen og rekruttering av prorektorer på agendaen.

Andre saker som styret skal behandle denne gangen er:
- foreløpig budsjett for neste år
- etablering av MRR-tilbud i Oslo
- løypemelding markedsundersøkelser strategi NHH 2018-2021
- stillinger/gaveprofessorat i skipsfartsøkonomi- økonomirapport 2. tertial

Les styrepapirene (pdf)

Flere interne nyheter