Én bruker, én dør

Av Astri Inga Kamsvåg

4. oktober 2016 08:40

(oppdatert: 5. oktober 2016 12:11)

Én bruker, én dør

Hvor skal jeg gå? Hvem skal jeg spørre? NHH er i gang med å se på mulighetene for å samordne servicefunksjonene sine.

Inngangspartiet på NHH
Sigrid Lise Nonås, førsteamanuensis ved Institutt for foretraksøkonomi, poserer.

Det er ikke alltid enkelt å forstå hvordan man manøvrerer i NHHs lokaler, systemer eller regler, synes en del studenter, ansatte og besøkende. I dag er det en rekke ulike enheter ved NHH som hjelper brukerne av NHHs tjenester med deres behov, og en del opplever det som tungvint å forholde seg til så mange ulike instanser.

Er du student, behandler infosenteret parkeringssøknaden din, resepsjonen åpner bommen for deg, biblioteket selger kompendiet du trenger, eiendomsforvaltningen gir deg adgangen i bygget du trenger, IT hjelper deg med brukertilgang på nett osv.

Dette ønsker høyskolen nå å organisere bedre, og i første omgang er det nå etablert et prosjekt som skal vurdere ulike muligheter for løsning. - Ideen er én bruker, én dør, så langt det lar seg gjøre, forteller prosjektleder Eivind Drange.

– Prosjektgruppen er nå i gang med å se på både hvilke oppgaver som kan inkluderes, hvor tjenestene kan lokaliseres, og hvor mye ressurser som kreves, forsetter Eivind.

Heve kvaliteten

- Målet er å heve kvaliteten på NHHs samlede servicetjenester, samtidig som vi utnytter ressursene bedre og reduserer tjenestenes sårbarhet, forteller administrerende direktør Nina Skage.

Prosjektgruppen skal utarbeide et løsningsforslag for kort sikt, i tillegg til en løsning som kan inngå i planleggingen av den forestående rehabiliteringen av høyskolebygget. Prosjektgruppen skal ha et forslag til løsning ferdig før jul.

Prosjektgruppen
Eivind Drange (Ledelsessekretariatet)
Hilde Vik (Studieadministrativ avdeling)
Magne Ludvigsen (IT)
Kristin Teigland (Institutt for foretak)
Martha Lehmann-Røed (HR-avdelingen)
Kristin Stave (NHHE)

Flere interne nyheter