CEMS-samling om bærekraft

27. oktober 2016 13:13

(oppdatert: 27. oktober 2016 13:33)

CEMS-samling om bærekraft

CEMS-studenter på NHH viste  at de er opptatt av de positive endringene i verden rundt dem, rapporterer Marie van Beijeren som er fungerende CEMS Corporate Relations Manager på NHH.