Styrker eksterne relasjoner

14. november 2016 12:41

(oppdatert: 15. november 2016 08:03)

Styrker eksterne relasjoner

Solide bedriftsrelasjoner og partnerskap med private og offentlige virksomheter er et av NHHs strategiske satsingsområder. Derfor har NHH nå ansatt en leder for eksterne relasjoner: Torkjel Landås.

Torkjel Landås skal jobbe sammen med studenter, ansatte, samarbeidspartnere og eksterne aktører for å forme og styrke eksterne relasjoner og partnerskap.

- Vi skal videreutvikle og styrke NHHs eksisterende samarbeid med næringsliv og forvaltning, og forsøke å få til flere og bredere avtaler innen utdanning, forskning og formidling, sier Torkjel. Han inngår i Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte ved NHH.

Hvorfor vil du ha denne jobben?

- Siden jeg gikk ut med master fra NHH i 2008 har jeg ønsket å komme tilbake til de spennende forsknings- og utdanningsmiljøene her, forteller Torkjel og utdyper:

- Det er utrolig givende og lærerikt å være en del av NHH. Vi har et ansvar for å videreutvikle oss selv og gjennom det bidrar vi i utviklingen av samfunnet og næringslivet. Det motiverer meg.

Bakgrunn

Torkjel har gjennomført og ledet prosjekter i offentlig sektor - blant annet innen helse -  og i privat sektor, i Norge og Norden. Kompetansen hans omfatter strategisk virksomhetsutvikling og prosjektledelse i forhold til mennesker, prosesser, teknologi, utstyr og infrastruktur.

Han kommer nå fra en stilling ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen, der han har arbeidet med strategi, organisasjon og ledelse. Tidligere har han jobbet som konsulent i Ernst & Young i seks år.

Torskjel har MSc med fordypning i samfunnsøkonomi og finans fra NHH (2008).

Flere interne nyheter