Rektorstillingen er lyst ut

Av Kristin B Risvand Mo

11. november 2016 08:20

(oppdatert: 11. november 2016 08:22)

Rektorstillingen er lyst ut

Og nå skal det lages et forslag til ny organisering rundt rektoratet. Fredag ble rektorstillingen utlyst, med søknadsfrist 1. desember. Det er en åremålsstilling på fire år.

- Styret får en oppdatering på møtet i februar, og håpet er å få ansatt en ny rektor så snart som mulig etter det, sier rektor Frøystein. Den nye rektoren tar over 1. august, 2017.

Les utlysningen på nhh.no

Når rektor er på plass, begynner prosessen med å ansette prorektorer.
- Det er styret som ansetter prorektorer, og det skal opprettes et innstillingsutvalg. Men ny rektor må selvfølgelig være sentral i prosessen. Vi skal sette sammen et team, og det er naturlig at rektor foreslår teamet rundt seg, sier Frøystein.

To prorektorer

Torsdag 27. oktober 2016 vedtok styret at det skal settes av to årsverk til prorektorstillinger. Prorektorene kan ansettes ved kallelse. Tidshensyn er hovedårsaken til at styret åpnet opp for kallelse.

Det er ikke besluttet hvilke fagområder de to prorektorene skal ha ansvar for.

Det er en intern arbeidsgruppe som har vurdert prosessen rundt ansettelse av prorektorer. Arbeidsgruppen, som ble etablert i sommer, er også invitert til å foreslå andre organisasjonsendringer og prosesser for valg/ansettelse av rektors nærmeste medarbeidere.

Nye instituttledere fra 1. januar 2018

Gruppen har foreslått å forlenge funksjonstiden til nåværende instituttledelse med fem måneder. Det betyr at ny instituttledelse først kommer på plass 1. januar 2018. Det blir opp til det nye rektoratet å avgjøre om instituttledelsen skal være valgt eller ansatt.

Neste oppgave for arbeidsgruppen er å lage et forslag til:

  • hvordan den fremtidige samlede ledergruppen skal se ut
  • behovet for administrative ledere og organisering
  • hva som eventuelt skal gjøres med matriseorganiseringen, programutvalg og dekanrollen.

Det er ikke laget noen detaljert tidsplan og prosess enda. Forslagene gruppen kommer med, blir sendt til høring i organisasjonen og vedtas trolig av styret før sommeren.

- Vi vil legge best mulig til rette for det nye rektoratet, slik at de ikke bruker for lang tid på å komme i gang. Samtidig må de ha mulighet til å gjøre de endringene som de ser behov for, så her trengs det fleksibilitet, sier Frøystein.

Ny styreleder

Når det gjelder utnevnelse av ny styreleder, er ingenting avklart.

- NHH vil gjerne ha en påvirkning på dette, og vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet. Dette er en formell prosess som til syvende og sist besluttes på høyt politisk hold, sier Frøystein.

Også interne styremedlemmer skiftes ut fra 1. august 2017. Det blir valg av kandidater i mai, etter at rektoratet er på plass.

Tidligere artikler

Paraplyen (september 2016): Ansettelse av ny rektor

Paraplyen (juni 2016): God debatt i styret

nhh.no (juni 2016): NHH går for ansatt rektor

Flere interne nyheter