Ferie og arbeidstid i julen

Av Susanne Sulen

20. desember 2017 16:15

Ferie og arbeidstid i julen

Har du ferie til gode, mye avspasering eller krav på seniordager? Finn ut her hva du kan overføre til neste år, og hva du må ta ut før nyttår. Også i år starter arbeidstiden kl. 10 i romjulen, og du får en dag fri med lønn.

Ferie og plusstid

Har du ferie til gode, eller har du opparbeidet mye plusstid? Da bør du ta kontakt med din nærmeste leder og avtale avvikling av ferie, eventuelt overføring av ferie til neste år. Du kan avtale å overføre inntil 14 feriedager. Du kan ikke ta ut ubenyttet ferie i betaling. 

Når det gjelder plusstid, er det viktig å være klar over at alle timer over 45 timer strykes uten kompensasjon den 31.12.17. Du avtaler tidspunkt for avspasering med nærmeste leder på forhånd. Du har ikke anledning til å overføre mer enn 10 minustimer til neste år. Tid utover 10 minustimer kan medføre trekk i lønn. 

arbeidstid Mellom jul og nyttår

Arbeidstiden begynner normalt kl. 10. Arbeidstiden mellom kl. 08 og 10 gis som permisjon med lønn. Du kan ikke opparbeide deg plusstid ved å starte arbeidstiden kl. 08.

Du kan ta en dag fri med lønn mellom jul og nyttår. Avklar dette med nærmeste leder.

SENIORDAGER

Har du fylt 62 år? Da har du rett til 10 ekstra fridager med lønn pr. kalenderår. Av disse er 8 dager hjemlet i Hovedtariffavtalen, og 2 dager er avtalt lokalt mellom partene ved NHH. Seniordagene tar du enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med nærmeste leder. Du kan ikke overføre dem til neste år.

Du kan ikke avtale å overføre disse fridagene, og du kan heller ikke få dem utbetalt som lønn. Seniordager som du ikke tar ut, faller bort.  

Kontakt

Susanne Sulen, HR-avdelingen.

Les mer om arbeidstid i høytider i Personalhåndboken

Flere interne nyheter