Årets lokale lønnsforhandlinger er i havn

11. november 2016 11:36

(oppdatert: 11. november 2016 14:35)

Årets lokale lønnsforhandlinger er i havn

Resultatet for den enkelte vil bli formidlet av nærmeste overordnede. Effektueringstidspunktet for lønnsopprykk er 1.7.2016. Etterbetaling for perioden 1.7.2016 - 30.11.2016 vil bli utbetalt sammen med lønnen for desember 2016.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 7. og 9. november 2016.

Det vil ikke bli sendt ut individuelle brev om lønnsendringen.

Flere interne nyheter