Ansgar J. Pedersen 1930-2016

25. november 2016 11:58

(oppdatert: 25. november 2016 12:17)

Ansgar J. Pedersen 1930-2016

Vår gode kollega og instituttleder gjennom flere tiår, Ansgar J. Pedersen, er død 86 år gammel.

Ansgar var svært sentral i oppbyggingen av markedsføringsfaget i Norge både i egenskap av lærer og som forfatter av flere bøker om faget, artikler og debattinnlegg og ikke minst som leder av Markedsøkonomisk Institutt. Sammen med sin kollega, Leif Holbæk-Hanssen, bygget han opp instituttet på slutten av femtiårene og var dets leder i lange perioder til langt inn på 90-tallet da instituttet fusjonerte med andre faggrupper – en prosess som Ansgar selv initierte.

Hans tilnærming til faget var,  som rimelig er, preget av hans utdannelsesbakgrunn: Han var utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og hadde deretter forskningsopphold ved Harvard og London School of Economics.  Hans forskningsområder og pedagogiske vinklinger strakte seg således fra økonomiske næringsanalyser til lederes beslutningsatferd - herunder bruk av statistisk verktøy og Bayesiansk analyse. Hans siste forskningsinteresser var utviklingen av betalingsmidler.

Ansgar var høyt respektert både som fag- og medmenneske. Næringslivsledere, studenter, forskere og kolleger oppsøkte ham og lyttet til hans råd. Da Ansgar fylte 70 ble han av Bergens Tidende hyllet som «den som vet mest om handel i Bergen og resten av landet» og han ble berømmet for sine treffsikre profetier og prognoser om utviklingen i så vel dagligvare- som andre markeder.

Han var sammensatt, men helstøpt. Han hadde en hjerne egnet til å knuse tall, en musikalitet som tillot ham pianospill både til hverdag og fest, humor som tillot vitser og gode historier, men ingen latterliggjøring. Han var klok, men aldri belærende, trygg på seg selv, men aldri arrogant. Som leder kunne han være taktisk, men aldri manipulerende, prinsippfast, men ikke dogmatisk. Han var ledende, men lyttende. Det stod ham fjernt å bruke fag og stilling til å fremme seg selv. For alle disse grunnene satte vi Ansgar høyt som kollega og instituttleder. Vi respekterte hans ledelse også når vi kunne være uenige med ham.

Vi lyser fred over hans minne.

Flere interne nyheter