kandidatene til styret

20. mai 2016 15:10

(oppdatert: 20. mai 2016 16:40)

kandidatene til styret

1. og 2. juni skal det være valg til styret ved NHH blant de midlertidig vitenskapelig tilsatte. Vi har tre kandidater.

Malin Arve

Malin Arve

Stilling: postdoc
Institutt: foretaksøkonomi
Utdanning: PhD i økonomi fra Toulouse School of Economics
Forsknings-/fagfelt: incentiver og kontraktsteori

Hvorfor bør Malin velges?

- Blandingen av norsk bakgrunn og internasjonal erfaring fra studier og jobb (Toulouse School of Economics, Universitetet i Mannheim, OECD, etc.) har gitt meg en unik mulighet til å representere hele spekteret av midlertidig ansatte ved NHH samt å jobbe for å beholde og videreutvikle mangfoldet ved NHH.

Jeg har erfaring fra styreverv både fra Toulouse og NHH. Kommunikasjon over instituttgrensene er viktig for meg, jeg har derfor prøvd å ha jevnlig kontakt med midlertidig ansattes representer i instituttstyrene. Jeg håper at dere stemmer på meg og fornyer mitt verv, sier Malin Arve.

Stig Lundeby

Stig Lundeby

Stilling: stipendiat
Institutt: finans
Utdanning: bachelorutdanning fra NHH med utveksling til Manchester, mastergrad fra NHH med utveksling til Cornell.
Forsknings-/fagfelt: asset pricing

Hvorfor bør Stig velges?

- I løpet av fem år med studier ved NHH har jeg blitt godt kjent med mange av NHHs sider. Samtidig har jeg mye igjen å lære og vil derfor sette stor pris på innspill og ideer til hva vi kan gjøre annerledes og bedre.

Personlig har jeg har brede faglige interesser og håper å bidra til mer samarbeid mellom instituttene, sier Stig.

Morten Sæthre

Morten Sæthre

Stilling: postdoc
Institutt: samfunnsøkonomi
Utdanning: siviløkonom/MSc (NHH), PhD in Economics (NHH)
Forskningsfelt: empirical industrial organization, applied microeconomics

Hvorfor BØR Morten velges?

- NHH bør sørge for forutsigbare rammer og vilkår for midlertidig ansatte. Doktorgradskandidater og midlertidige utenfor innstegsstillinger burde få bedre muligheter til å forberede seg til arbeidsmarkedet. For ansatte på innstegsstillinger må det sørges for klare målsetninger, hvor NHH bør vurdere i større grad å ta i bruk prøveordningen som ble opprettet for slike stillinger i fjor.

I tråd med signaler fra næringslivet bør vi vurdere hvordan vi best gir studentene våre nødvendig kunnskap om ny informasjonsteknologi og analyse av data for beslutningsprosesser, sier Morten.

Les tidligere artikkel om valget på Paraplyen (18. april): Nominerte kandidater til styret. Her finner du også valgreglementet og manntallet.

Flere interne nyheter