Endre Bjørndal 50 år

3. mai 2016 12:40

Endre Bjørndal 50 år

Førsteamanuensis Endre Bjørndal ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 50 år 3. mai.

Endre Bjørndal på Institutt for foretaksøkonomi.

 UTDANNING

Endre Bjørndal er siviløkonom (1991) med høyere avdeling eksamen (1995) og dr. oecon. fra NHH (2002). Han har vært doktorgradsstipendiat ved NHH og høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen og har siden 2003 vært førsteamanuensis ved NHH - i mange år i delt stilling ved Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

FORSKNING

Endre sine faglige interesseområder inkluderer kooperativ spillteori, produktivitets- og effektivitetsanalyser og økonomisk regulering og prising i elektrisitetsmarkeder. Han har flere arbeider som er publisert i gode internasjonale tidsskrifter.

Endre har vært prosjektleder for en rekke SNF-prosjekter med oppdragsgivere fra elektrisitetsbransjen. Det gjelder både selskaper, regulator og bransjeorganisasjoner. Disse prosjektene har lagt grunnlag for betydelige endringer av modeller og anvendelser av resultater, med stor betydning for bransjens økonomi. Formidling av resultater og metoder har også vært en sentral del av dette arbeidet.

UTENOM NHH

På fritiden har Endre Bjørndal vært en ivrig korsanger, og har sunget i både Bergen operakor, Bergen oratoriekor og Bergen filharmoniske kor. I sommerhalvåret er hytten i Askvoll et kjært reisemål, her kan praktisk arbeid kombineres med padling og turer i fjellet.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer med dagen!

flere interne nyheter