Dødsfall

20. mai 2016 10:53

(oppdatert: 20. mai 2016 10:55)

Dødsfall

NHH har mottatt den triste meldingen om at student Lotte Takvam Kjeseth er død.

Lotte Takvam Kjeseth (22) er fra Bergen og gikk 3. året på bachelorprogrammet. Lottes familie ønsker å være åpen om det som har skjedd, og at hun selv valgte å forlate oss.

Det blir satt opp minnebord for de som ønsker å minnes Lotte. Minnebordet er i hovedbygget utenfor inngangen til Infosenteret. Her vil det være et bilde av Lotte, lys, blomster og en minnebok for de som ønsker å skrive en siste hilsen.

Fredag 20. mai fra kl. 14 til 16 blir Personalkantinen (Servicebygget) åpen for alle som ønsker å samles om det som har skjedd. Her vil det være psykolog og prest fra Studentsamskipnaden i Bergen tilstede.

Dersom medstudenter ønsker å snakke med noen i forbindelse med dødsfallet på andre tidspunkt, er psykolog og studentprester tilgjengelige ved henvendelse til Jorun Gunnerud i Studieadministrativ avdeling, tlf. 952 82 803, epost: jorun.gunnerud@nhh.no.

Studentsamskipnaden i Bergens psykolog og rådgivningstjeneste kan også kontaktes direkte på tlf. 55 54 51 45 eller 55 54 52 50, eller epost: studentradgivningen@sib.no.

NHH uttrykker sorg over Lotte Takvam Kjeseths bortgang og dyp medfølelse med hennes pårørende.

Flere interne nyheter