Besøkte Bocconi

10. mai 2016 15:11

Besøkte Bocconi

Bocconi University i Milano er en av Europas mest anerkjente handelshøyskoler. I mai var NHH-styret på besøk for å hente inspirasjon.

-Det er veldig lærerikt for oss å komme ut og se hvordan andre europeiske handelshøyskoler er organisert og satser, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Det er ikke første gang NHH har kombinert et styremøte med en studietur hos en partnerinstitusjon i utlandet. I 2011 besøkte styret HEC Paris, i 2014 RSM i Rotterdam.

NHH og Bocconi har samarbeidet tett i flere år, blant annet med CEMS MiM og utveksling.

-Første dag fikk vi omvisning og ulike presentasjoner av Bocconi. Dag to brukte vi til å oppsummere erfaringene og starte en diskusjon om NHHs strategi. Fra 2018 går vi inn i en ny strategiperiode. Den nye strategien må ta oss flere skritt videre og svare på mange nye utfordringer, sier Gjesdal.

Mye likt

Bocconi er en uavhengig handelshøyskole og var en viktig modell da NHH ble planlagt for 100 år siden.

Overraskende mye er likt, både når det gjelder utfordringer og ambisjoner, oppsummerte flere av styremedlemmene da de var samlet på dag to.

Både NHH og Bocconi har ambisjoner om å øke rekrutteringen av internasjonale studenter og fagstab, og en stor ubalanse mellom antall studenter på inn- og utveksling.

Det vakte også interesse at institusjonene er organisert relativt likt når det gjelder forsking, med en sentral forskningsadministrasjon, institutter og organisering i sentre.

Obligatorisk internship

Bocconi har også en insentivstruktur for publisering som minner om NHHs bonusordning. Til forskjell fra NHH er store deler av de administrative støttefunksjonene organisert sentralt. Bocconi har også betydelig sterkere finansielle muskler enn NHH.

Styremedlemmene la også vekt på andre trekk ved Bocconi:

- Noe mindre klasser og tettere oppfølging av studentene.

- Obligatorisk internship på masternivå.

- Satsing på sommerskoler.

- Faglig satsing på IT og Business Analysis.

- MOOCs som markedsføringstiltak internasjonalt.

- Executive: Mye innovasjon på pedagogikksiden starter her. Skreddersøm og utstrakt bruk av erfaringsleverandører.

- Ambisiøse mål for fundraising (120 millioner Euro innen 2020).

- Konkret målstruktur, for eksempel; bli rangert blant de fem beste i Europa, øke andelen internasjonalt ansatte med 10 prosentpoeng, øke andelen kandidater som jobber i utlandet fra 25 til 30 prosent.

Les mer om sakene som ble behandlet på styremøtet. Paraplyen kommer tilbake med en egen sak om ny Executive MBA i Seafood.

Fakta Bocconi University

- Privat universitet med fagområdene Economics, Management, Law og Social Sceinces.

- Utdanning på alle nivå fra bachelor til PhD, egen School of Management.

- 14 000 studenter, 1000 ansatte.

- Studenter fra mer enn 60 land, mer enn 250 samarbeidsinstitusjoner verden over.

Les mer om Bocconi

flere interne nyheter