Styret avgjør ledelsesmodell 9. juni

8. juni 2016 10:40

(oppdatert: 8. juni 2016 10:57)

Styret avgjør ledelsesmodell 9. juni

Den store saken som styret skal avgjøre 9. juni er NHHs framtidige ledelsesmodell.

NHHs styre og en del av de administrative lederne.

Spørsmålet om NHH skal fortsette dagens praksis med valgt rektor som også er styreleder, eller gå over til ansatt rektor og ekstern styreleder, har vært presentert for ansatte på allmøter og for ulike mindre grupper ansatte.

Alle instituttene, en rekke avdelinger, to av fagforeningene og NHHS har sendt inn høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er ikke éntydige.

Andre saker som skal opp på møtet er:
- status for digitaliseringsstrategi og handlingsplan for pedagogikk (muntlig orientering)
- NHHs innspill til Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Les tidligere sak om ledelsesmodell i Paraplyen (2. mai 2016): 
Tilsatt rektor og ekstern styreleder

Les styrepapirene på nhh.no

Flere interne nyheter