Kenneth Fjell fyller 50 år

13. juli 2016 09:00

(oppdatert: 13. juli 2016 09:41)

Kenneth Fjell fyller 50 år

Professor Kenneth Fjell ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap fyller 50 år 13. juli 2016.

Kenneth Fjell har sin mastergrad (1993) og doktorgrad (1998) fra University of Wisconsin – Milwaukee. Fra 1998 til 2001 var han forsker og programkoordinator ved SNF, og siden 2002 har han vært ansatt ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, fra 2013 som professor. I 2006 hadde han permisjon i stillingen og arbeidet som seniorrådgiver ved Konkurransetilsynet i Bergen.

Forskningsmessig har Kenneth gått fra samfunnsøkonomi i retning økonomisk styring og prising. Han arbeider innen sentrale områder som kostnadsteori, prisregulering og internprising. Kenneth har fordelen av å kunne ta både en regnskapsmessig og en mikroøkonomisk vinkling på de samme problemstillingene og er en sentral brobygger mellom fagene.

I tillegg til å være en dyktig fagperson er Kenneth en strålende formidler. Han har undervist i en rekke ulike kurs, alltid med svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Kombinasjonen av entusiasme, relevante case og sterk faglig forankring er en sikker vinner.

Kenneth Fjell var i perioden 2011 til 2015 dekan for masterutdanningen ved NHH. I denne perioden ble mye energi brukt på forbedringsarbeid og strukturering av programmer. Ikke minst ble det gjennomført betydelige reformer i MRR-studiet.

En strålende kollega fyller rundt år. Vi på RRR er glad for at det kun er 50.

Gratulerer med dagen, Kenneth!

Venner og kollegaer på institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Flere interne nyheter