Iver Bragelien fyller 50 år

13. juli 2016 08:58

(oppdatert: 13. juli 2016 09:41)

Iver Bragelien fyller 50 år

Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 50 år 13. juli.

Iver Bragelien er siviløkonom (1991) med høyere avdelings eksamen (1997) og dr. oecon. fra NHH (2000). Etter endt siviløkonomstudium var han ansatt noen år i Gemini Consulting. Deretter ble han doktorgradsstipendiat og universitetslektor ved NHH, hvorav ett år ble tilbrakt ved Stanford University. Etter en periode som postdoktor, har han fra 2003 vært førsteamanuensis ved høyskolen.

Hans faglige interesser ligger innenfor økonomisk organisasjonsteori, herunder økonomisk styring av foretak, incentiver og kompensasjonsordninger. I 1999 fikk han FIBE-prisen, en utmerkelse som tildeles en yngre forsker på den årlige Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner. Aktiv formidling i media og profesjonstidsskrifter har vært en sentral del av hans faglige virke.

Han har på ulike vis satt sitt merke både på siviløkonomutdanningen ved NHH og økonomiutdanningen mer generelt i Norge. Han var dekan for masterutdanningen ved høyskolen i hele seks år (august 2005 - juli 2011). Den nye studieordningen var i støpeskjeen det første året han var dekan. Han ga viktige bidrag til å utvikle, tilpasse og bedre både masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og i regnskap og revisjon (MRR). Han har også vært leder av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) i fire år. Her var han en god ambassadør for NHH i dette nasjonale faglige nettverket.

Iver Bragelien sin innsats inkluderer både utvikling av et svært populært kurs i masterprofilen i økonomisk styring og et aktivt engasjement i NHH Executive. Han har gjennom en årrekke vært programdirektør for høyskolens Executive MBA program i økonomisk styring og ledelse (MØST). Her har han gjort en betydningsfull jobb for at høyskolen skal kunne tilby markedsmessig relevante studieprogrammer innen etter- og videreutdanning. I 2012 ble han tildelt høyskolens Pris for fremragende lærerinnsats.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer med dagen!

Flere interne nyheter