Gjør endringer i organisasjonen

Av Kristin B Risvand Mo

1. juli 2016 08:00

Gjør endringer i organisasjonen

NHH skal prioritere strategiske satsinger, men samtidig er økonomien stram. For å skape større handlingsrom gjør ledelsen endringer i administrasjonen.

Helge Skodvin
Administrerende direktør Nina Skage

- Det er ett år igjen av strategiperioden, og vi har mange områder hvor vi trenger å styrke vår gjennomføringskapasitet og våre leveranser. Eksterne relasjoner, alumni og pedagogikk er noen eksempler. For å lykkes med å realisere strategien, må vi se på hvordan vi kan bruke ressursene på nye måter, forklarer administrerende direktør Nina Skage.

De tillitsvalgte blir orientert om ledelsens intensjoner i Samarbeidsutvalget (SU). Det er også i SU det forhandles om forslag til organisasjonsendringer ved NHH.

De første endringene er allerede iverksatt. I april ble flere analyse- og utredningsoppgaver samlet i Forskningsadministrativ avdeling (FAA). I praksis betyr det at seniorrådgiverne Anita Jensen, Frank Mortensen, Ingebjørg Tyssedal og James Hosea nå er del av FAA. Hele avdelingen skal samlokaliseres i Bibliotekets arealer.

Mer fleksibilitet

- Ved å samle ansatte med liknende oppgaver eller kompetanse i nye grupper kan vi skape økt fleksibilitet og større fagmiljø. Samtidig reduserer vi sårbarhet, og vi kan fjerne eventuelt dobbeltarbeid. Slik vil vi også frigjøre ressurser til områder der vi trenger folk, sier Nina Skage.

En annen prosess som er gjennomført i vår, er å samle Seksjon for markedsføring og Kommunikasjonsavdelingen i en felles enhet. Dette vil, blant annet, frigjøre kapasitet til å utvikle alumniarbeidet. Seniorrådgiver Morten Hilt får ansvar for alumniarbeidet på fulltid.

Den nye Kommunikasjons- og markedsavdelingen ledes av kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, og vil samles i andre etasje i Høyblokken til høsten.

Eivind Drange, som har vært seksjonsleder på Seksjon for markedsføring, skal jobbe som prosjektleder. Han vil ha ansvar for å lede egne prosjekter, samt å bistå og avhjelpe prosjektsjef dersom det oppstår utfordringer eller behov for å styrke andre prosjekter i NHHs strategiske prosjektportefølje. 

To medarbeidere fra biblioteket har også fått endrede oppgaver. Konsulent Aldin Hasanovich har begynt i Kommunikasjons- og markedsavdelingen der han arbeider med nettsider og Open Access/Brage. Seksjon for arkiv blir styrket med førstesekretær Morten Skaar fra biblioteket.

Flere endringer

- Vi vil også fremover gjøre justeringer i organisasjonen, som et ledd i et kontinuerlig utviklingsarbeid. For at løsningene skal bli så gode som mulig er det viktig å få frem både positive og negative konsekvenser av endringene. Her er de ansattes innspill og synspunkter svært verdifulle, sier Nina Skage.

Flere interne nyheter