Fast stilling som innkjøper

1. juli 2016 10:14

(oppdatert: 1. juli 2016 10:31)

Fast stilling som innkjøper

Sigbjørn Råsberg er ansatt i den faste rådgiverstillingen som innkjøper (jurist) ved NHH som nylig var lyst ut.

Sigbjørn Råsberg har fått fast stilling på NHH.

Han vet hva han går til siden han allerede har vært i den samme stillingen som midlertidig ansatt i nesten tre år.

- Jeg har lyst til å fortsette i stillingen fordi jeg har blitt vist stor tillit her på NHH. Derfor har jobben blitt så spennende, sier Sigbjørn Råsberg. Han tiltrådte stillingen i dag, 1. juli.

Sigbjørn arbeider med juridisk bistand i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette inkluderer kunngjøring av anbud og kontraktsforhandlinger, implementering og oppfølging av rammekontrakter og kontrakter for enkeltkjøp, støttefunksjon for høyskolens enheter ved større innkjøp og informasjon og opplæring innen innkjøpsområdet. I tillegg er han studentombud.

Stillingen ligger i Seksjon for økonomi.

Bakgrunn

Sigbjørn var ferdig utdannet jurist i 2013 og har siden jobbet på NHH i den midlertidige prosjektstillingen med samme innhold som den faste stillingen han nå har fått.

Flere interne nyheter