Deltid på Executive

22. juni 2016 15:32

(oppdatert: 22. juni 2016 15:39)

Deltid på Executive

Maria Osuna er ansatt som førstekonsulent i en midlertidig stilling (60%) ut 2016 på NHH Executive.

Maria Osuna er ny på NHHE

Hun startet i stillingen i januar i år.

- Jeg har det administrative ansvaret i forbindelse med Executive-samlinger i Jebsensenteret. Dette innebærer å ta imot deltakerne, dele ut adgangskort, lage klart kursmateriell, sørge for at alt er på plass i auditoriet, sjekke at det elektroniske utstyret fungerer  og bistå underveis.

I tillegg jobber hun med fakturakontroll, arkivering, matbestillinger og koordinerer oversettelser.

- Oppgavene mine er varierte og underholdende, sier Maria. - I praksis er jeg som « poteten», jeg hjelper til det trengs.

- Siden jeg kommer fra Spania og trives godt i et internasjonalt miljø, hadde jeg veldig lyst på denne stillingen. Jeg får god jobberfaring her ved NHH og håper at jeg også tilfører noe positivt. NHH er kjent for å være en god arbeidsplass med både norske og utenlandske studenter og ansatte, og det appellerer til meg.

- Stillingen er midt i blinken for meg siden jeg trives godt både med teamjobbing og selvstendig arbeid.

Bakgrunn
Maria har utdanning innen økonomi og administrasjon fra Spania. Hun har tidligere jobbet i hotelladministrasjon og- resepsjon, som messearrangør og som turistguide. Hun har også arbeidet som legesekretær, med kantinedrift og hun har tolket mellom spansk og engelsk.

Maria Osuna startet i en praksisplass ved NHH høsten 2015 i en delt stilling mellom resepsjonen og NHH Executive.

Flere interne nyheter