Victor D. Norman 70 år

Victor D. Norman Foto: Helge Skodvin

21. juli 2016 06:00

(oppdatert: 21. juli 2016 06:41)

Victor D. Norman 70 år

Professor Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole fyller 70 år søndag 24. juli.

Victor Norman er født i Risør, og etter gymnastiden i Kristiansand reiste han til USA for å studere. Han har doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology, og ble ansatt ved NHH i 1971.

Fra 1975 har han vært professor i samfunnsøkonomi. Han har, med noen få avbrudd, vært ved NHH siden da. På 1990-tallet var han professor ved Høyskolen i Agder i noen år, og fra høsten 2001 til våren 2004 var han Arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen. Han var rektor ved NHH fra 1999 til han ble kalt til Kongens bord høsten 2001.

Victor Norman har hatt stor innflytelse på utviklingen av NHH i over 40 år. Han har bidratt med banebrytende forskning og var blant et lite knippe av økonomer internasjonalt som utviklet det som kalles ny handelsteori på 1970-tallet.

Han bygde tidlig opp et sterkt fagmiljø i internasjonal økonomi; han har vært en pådriver for utviklingen av relevant, anvendt forskning i NHH-miljøet, og han har ikke minst gitt generasjoner av studenter en solid faglig ballast i samfunnsøkonomi. Som rektor la han spesielt vekt på å styrke NHHs internasjonale orientering og omdømme.

Victor Norman er godt kjent langt utover NHHs og økonomenes rekker. Han har et sterkt samfunnsengasjement og en unik evne til å anvende faglige innsikt på aktuelle samfunnsspørsmål. Hans forskning har alltid et anvendt mål, og bidragene i den økonomisk-politiske debatten er alltid solid faglig forankret.

Få, om noen, norske økonomer har formidlet faglig innsikt til så mange mennesker gjennom så mange ulike kanaler som Victor Norman. Han har fra slutten av 1970-tallet til i dag skrevet godt over 300 kronikker i norske aviser, med fast spalte i Aftenposten og så i Dagens Næringsliv; han har gitt, og gir fortsatt, flere foredrag enn de aller fleste; han har ledet og deltatt i en rekke offentlige utredninger og ekspertutvalg både nasjonalt og internasjonalt, og har sittet i diverse styrer i næringsliv, akademia, kulturliv og frivillige organisasjoner.

Et gjennomgående trekk i Victor Normans mange bidrag er hans skarpe analyser og evne til å se – og ikke minst å få andre til å se – ting på en ny og annerledes måte. Han velger aldri «enkle løsninger» – han legger heller vekt på å formidle kompliserte økonomiske sammenhenger på en slik måte at de er forståelige langt utover økonomenes kretser.

Som politiker valgte han heller ikke «enkle løsninger» – tvert imot huskes han som den statsråden som til tross for mye motstand maktet å flytte hele åtte statlige tilsyn fra Oslo til andre deler av landet.

Generasjoner av siviløkonomer helt fra 1970-tallet til i dag kjenner ‘Victor’ som en eminent foreleser. Mens andre ofte foretrekker å undervise mindre grupper på master- eller doktorgradsnivå, har han alltid også forelest for store kull av bachelorstudenter. Derved har «alle» hatt Victor som foreleser, og er det noe de husker fra studiet, så er det hans forelesninger om internasjonal økonomi.

Lenge før andre satte temaet på dagsorden, ble NHH-studenter drillet i betydningen av å forstå og kunne analysere hvordan internasjonale markeder påvirker vår økonomi, basert på den nyeste forskning på feltet. Selv komplisert teori blir spennende og relevant med Victor i auditoriet, og det gjør også at han er en meget populær foreleser. Han har mottatt NHH-studentens æresbevisning,

Bronsesvampen, flere ganger enn noen andre, første gang i 1973, siste i 2014. I 2006 mottok han NHHs Pris for fremragende lærerinnsats. Han var også i en årrekke gjesteprofessor ved Handelshögskolan i Stockholm, der han i 1991 ble utnevnt som æresdoktor.

Hans lærebok «En liten, åpen økonomi» ble første gang utgitt i 1983 og har siden utkommet i en rekke reviderte versjoner. Den brukes fortsatt som pensum ved mange utdanningsinstitusjoner. Boken «Theory of International Trade» som han utgav sammen med professor Avinash Dixit i 1980 har blitt en klassiker innen fagfeltet, og brukes ennå som referanseverk ved mange universiteter verden over.

Victor D. Norman mottok i 2009 Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, og han har vært medlem av det Norske Vitenskapsakademi fra 1994. I 2011 mottok han NHHs Pris for fremragende formidling.

Selv om den allsidige jubilanten nå runder 70, skal han fortsette å forelese på NHH til høsten – til stor glede både for studenter og kolleger.

Venner og kolleger ved NHH gratulerer Victor med 70-årsdagen!

Flere interne  nyheter