Sentrale lønnsforhandlinger 2016

8. juli 2016 08:56

(oppdatert: 8. juli 2016 09:00)

Sentrale lønnsforhandlinger 2016

De sentrale lønnsforhandlingene i Staten er avsluttet innenfor en ramme på 2,4%. Resultatene for den enkelte ansatte følger nedenfor. Lønnen for juli 2016 vil utbetales etter nye lønnstabeller, med etterbetaling for mai 2016.

Ved årets oppgjør ble det inngått to tariffavtaler i Staten; èn for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne og èn for medlemmer av hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og UNIO. Uorganiserte vil følge den siste.

Utdrag av endringer som gjelder generelt for alle arbeidstakere:

1. Ubenyttede seniordager (tjenestefri med lønn for arbeidstakere fra og med det kalenderåret de fyller 62 år) kan ikke lenger utbetales. Som tidligere gjelder det at de heller ikke kan overføres til nytt kalenderår.

2. B-tabellen gjelder ikke lenger – tilleggslønn fastsettes nå utelukkende som kronebeløp.

3. «Taket» er fjernet for alle lønnsrammer og lønnsspenn – høyeste lønnstrinn på lønnsstigen er lønnstrinn 101.

Lønnstabellene og lokale lønnsforhandlinger (2.3.3.)

Lønnstabellene i de to tariffavtalene er ulike fordi en større andel av den disponible økonomiske rammen er avsatt til lokale forhandlinger i avtalen med Akademikerne enn i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat.

Medlemmer av Akademikerne

Det er gitt et generelt tillegg på 0,5 % på lønnstabellen med virkning fra 1. mai. Det er avsatt 2,3 % av lønnsmassen for medlemmer av akademikerne til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli.

Medlemmer av LO Stat, YS Stat, UNIO og uorganiserte

Det er gitt et generelt tillegg på 1.15% på lønnstabellen. Det er avsatt 1,5% av lønnsmassen for denne gruppen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli.

HR avdelingen vil komme tilbake med mer informasjon om det lokale lønnsoppgjøret over ferien. Les mer om lønnsoppgjøret her.

Har du spørsmål til lønnsoppgjøret, send epost til sylvi.larsen@nhh.no

Bergen, 7. juli 2016
HR avdelingen

Flere interne nyheter