Arbeidsgruppe for ny ledelsesmodell

Av Astri Inga Kamsvåg

5. juli 2016 08:19

(oppdatert: 5. juli 2016 08:27)

Arbeidsgruppe for ny ledelsesmodell

Rektor har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal følge opp styrets vedtak om NHHs ledelsesmodell.

Som kjent vedtok NHHs styre 9. juni 2016 å endre høyskolens ledelsesmodell.

I fremtiden vil rektor være faglig og administrativ leder. Han eller hun vil ansettes av styret. Styret vil ledes av et eksternt styremedlem som oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

En arbeidsgruppe skal nå følge opp styrets vedtak om NHHs ledelsesmodell.

Samtidig blir det gjort endringer i administrasjonen

- Det sittende rektoratet vil satse alt på nå de mål som er satt for denne perioden. Samtidig er det viktig at den nye organisasjonen er på plass før ny ledelse overtar neste år, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Arbeidsgruppens sammensetning

  • Frøystein Gjesdal, rektor, leder
  • (Odd Storetveit, HR-direktør) TIL OG MED 30. NOVEMBER 2016
  • Nina Skage, administrerende direktør FRA OG MED 1. DESEMBER 2016
  • Arild Schanke, rådgiver Studieadministrativ avdeling FRA OG MED 1. DESEMBER 2016
  • Frode Sættem, instituttleder
  • Siri Pettersen Strandenes, instituttleder
  • Sigrid-Lise Nonås, leder Forskerforbundet
  • Embla Belsvik, student

Seniorrådgiver Martha Lehmann-Rød er sekretær for arbeidsgruppen, som hadde sitt første møte 23. juni.

Arbeidsgruppens mandat

Arbeidsgruppen skal foreslå hvilke krav som skal stilles til ny rektor og prosess for ansettelsen.

NHHs nye rektor skal ansettes på styrets møte i april 2017. Nåværende rektors periode går ut 31. juli 2017.

Arbeidsgruppen er også invitert til å foreslå andre organisasjonsendringer og prosesser for valg/ansettelse av ledere på lavere nivå.

Noen endringer må gjennomføres som en direkte konsekvens av den nye ledelsesmodellen, mens andre er det hensiktsmessig å gjennomføre uavhengig av den nye ledelsesmodellen.

Les tidligere sak på Paraplyen (10. juni 2016): - God debatt i styret

Flere interne nyheter