Studieadministrative prosesser

14. desember 2016 10:04

(oppdatert: 14. desember 2016 10:18)

Studieadministrative prosesser

Et utvalg som skal se på organisering under en prorektor for utdanning, er nå opprettet. Førsteamanuensis Iver Bragelien leder utvalget som har sitt første møte i dag, 14. desember 2016.

Iver Bragelien leder utvalget som skal gå gjennom studieadministrative prosesser.
Iver Bragelien leder utvalget som skal gå gjennom studieadministrative prosesser.

NHHs styre besluttet i oktober at rektoratet skal bestå av rektor og to prorektorstillinger (to eller flere personer). Én av prorektorene vil etter all sannsynlighet få ansvar for forskning (inkludert forskerutdanning), og én prorektor får trolig ansvar for utdanning. Dette er en konsekvens av de endringene som er gjort av ledelsesmodellen.

En eventuell prorektor for utdanning vil være øverste faglige og administrative leder for NHHs utdanninger. Arbeidsgruppen som skal vurdere NHHs interne organisering, vedtok i november å sette ned et utvalg som skal se på organiseringen av administrative prosessor under prorektor. NHH har i dag en studieadministrativ avdeling. I tillegg kommer den såkalte matrisen hvor institutter, dekaner, profilkoordinatorer og programutvalg blir enige om kurstilbud og andre faglige spørsmål.

Organisasjonsstrukturen har mange positive sider, men er kompleks og stiller store krav til samhandling. Ny ledelsesmodell gjør det nødvendig å se på strukturen på nytt.

Utvalget skal gå gjennom organisasjonen og utarbeide forslag til ny struktur. Utredningen vil bli sendt ut på høring til institutter og administrative avdelinger før saken legges frem for styret til endelig avgjørelse.

Utvalget skal ikke se på NHH Executive.  

Utvalgets sammensetning

- Iver Bragelien, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi (leder)
- Jorun Gunnerud, studiesjef
- Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis, undervisningsansvarlig SAM
- Maren Dale-Raknes, administrasjonssjef IRRR
- Maj-Brit Iden (fagforeningene)

Martha Lehmann-Røed fra HR-avdelingen er koordinator for arbeidsgruppen.

Gå til samlesiden for ny ledelsesmodell og ny rektor.

Flere interne nyheter