Skal lede oppbyggingen av servicesenteret

1. desember 2016 13:42

Skal lede oppbyggingen av servicesenteret

Trude Gudmundset har, etter mange år som administrasjonssjef ved Institutt for samfunnsøkonomi, takket ja til å lede arbeidet med å bygge opp et servicesenter ved NHH. Hun tiltrer jobben 1. januar 2017.

NHH etablerte i høst et prosjekt for å utrede et forslag til hvordan vi kan samordne servicefunksjonene. Prosjektgruppen er nå i sluttfasen av arbeidet, som skal være klart før jul.

- Vi er glad for at vi har fått på plass en leder med erfaring både fra institutt og sentraladministrasjon til oppbyggingen av senteret, sier administrerende direktør Nina Skage.

-  Det første året skal senteret etableres, og oppgaver, ansvar og servicenivå må avklares nærmere. Etter dette vil det igangsettes en rekrutteringsprosess for å få på plass en permanent leder for servicesenteret.

Gå til Trudes profilside på nhh.no

Flere interne nyheter