Ønsker å overføre bygningsmassen

6. desember 2016 12:31

(oppdatert: 6. desember 2016 12:40)

Ønsker å overføre bygningsmassen

På styremøtet torsdag 8. desember skal styret ta stilling til en intensjonsavtale om forvaltningsoverføring av NHHs bygningsmasse.

En slik forvaltningsoverføring vil tidligst kunne skje når forprosjektet er ferdig i 2018, og vil innebære atheleNHHs bygningsmasse overføres fra dagens eier (Kunnskapsdepartementet, med forvaltning av NHH) til ny eier (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med forvaltning av Statsbygg). NHHs nybygg har vært forvaltet av Statsbygg siden det sto ferdig i 2013.

Felles målsetning

NHH har løpende dialog med Statsbygg og de to involverte departementene. Bakgrunnen for å utarbeide en intensjonsavtale er å tydeliggjøre at alle parter har en felles målsetning om forvaltningsoverføring og et flott, rehabilitert 1963-bygg. En slik tydeliggjøring vil bidra i dialogen om finansiering av kommende forprosjekt og rehabilitering. Når forprosjektet er avsluttet, utarbeides det en endelig avtale som innebærer at hele NHHs campus blir del av statens husleieordning.

På styremøtet 9. februar 2017 skal styret beslutte ambisjonsnivået for rehabiliteringen. De tre alternativene er:

A) et lavkostnadsalternativ som er avgrenset

B) et middels alternativ med høyere investering som vil gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn A)

C) et ambisiøst alternativ med blant annet full innføring av NHHs strategiske arealplan

Andre saker på styremøtet

Andre saker som står på sakslisten på møtet 8. desember er neste års budsjett og status i prosessen med å ansette ny rektor. Disse sakene omtales på Paraplyen i etterkant av styremøtet.

Les styresakene på nhh.no

Tidligere saker om rehabiliteringen

Skisseprosjektet for rehabilitering (august 2016)
- En fremtidsrettet, samlende og levende campus (februar 2016)

Flere interne nyheter