Skisseprosjektet for rehabilitering

26. august 2016 14:29

(oppdatert: 30. august 2016 11:13)

Skisseprosjektet for rehabilitering

Arbeidet med den forestående rehabiliteringen av den eldste delen av NHHs bygningsmasse er nå godt i gang. Origo Arkitektgruppe AS er valgt som kontraktpartner.

Statsbyggs prosjektleder Madeleine Torkveen Skjølås har engasjert en rådgivergruppe til å prosjektere løsningene i skisseprosjektet. Origo Arkitektgruppe AS ved arkitekt Rikke Charlotte Sundt er valgt som kontraktspartner, og Origo har med seg tekniske rådgivere fra Sweco Norge AS. Alle rådgiverne bor i Bergen, etter Statsbyggs og NHHs ønske.

– Det kom inn hele 18 tilbud fra ulike rådgivergrupper, så Statsbygg kunne velge på øverste hylle. Vi har nå fått på plass en kompetent og erfaren gruppe, mener NHHs prosjektleder Anne Line Grepne.

Rådgivergruppen hadde en oppstartssamling tidligere i august. Da ble de kjent med NHH og prosjektet, og fikk et godt utgangspunkt for arbeidet de skal gjøre.

– Samlingen inkluderte en befaring på bygget, så noen ansatte fikk nok hilst på rådgivergruppen. Det var en vellykket samling, og rådgiverne er veldig engasjert i oppgaven, forteller Anne Line Grepne.

Hovedkriterier

Rådgivergruppen starter nå med å kartlegge tilstanden til bygget og de tekniske anleggene. Skisseprosjektet skal se på:

  • Rehabiliteringsbehov
  • Bevaring av kulturminneverdier
  • Bæresystemets muligheter og begrensninger
  • Økt arealutnyttelse og tilrettelegging for nye arbeidsformer
  • Føringsveier og installasjoner for tekniske anlegg

Prosess videre

Utover høsten vil prosjektet jobbe med muligheter og løsninger basert på disse hovedkriteriene. Skisseprosjektet skal ende opp i to-tre alternative løsningsforslag med ulikt ambisjonsnivå og kostnadsnivå, og peke ut én av disse som anbefalt løsning. NHHs styre tar den endelige beslutningen.

Les tidligere sak på Paraplyen (februar 2016): - En fremtidsrettet, samlende og levende campus

Flere interne nyheter

Kommentarer?

Har du synspunkter eller spørsmål til rehabiliteringen av høyblokken? Kom gjerne med dem her. Dette er første gang vi bruker kommentarfeltfunksjonen på de nye nettsidene våre, og vi er spente på om det er interesse for å bruke det videre.

For å kommentere, trenger du en profil i Discus. Hvis du ikke allerede har en, er det enkelt å oppette en. Følg instruksjonen.