Mobilitet for TA-ansatte

16. august 2016 11:20

(oppdatert: 16. august 2016 11:47)

Mobilitet for TA-ansatte

Denne uken får vi besøk av to ansatte ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Universitetet i Konstanz. De er her på utveksling gjennom Erasmus+.

Campus, Universitetet i Konstanz

Også teknisk-administrativt ansatte ved NHH har mulighet til reise på utvekslingsopphold til universiteter og høyskoler i andre land gjennom ordningen.

Elvira Böhler og Heike Knappe arbeider i administrasjonen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Universitetet i Konstanz i Tyskland. Elvira Böhler har mye med eksamensrelaterte saker å gjøre, men Heike Knappe har andre studieadministrative oppgaver. De er ved NHH fra onsdag 17. august til fredag 19. august.

Under oppholdet på NHH er de primært interessert i å høre hvordan vi jobber med relaterte problemstillinger, og om hvordan det administrative arbeidet generelt er organisert ved NHH. De er også interessert i skyggejobbing.

Presentasjon torsdag 18. august

Torsdag 18. august kl 11-12 holder de en presentasjon av hvordan det administrative arbeidet er organisert på universitetet deres. Alle TA-ansatte ved NHH kan komme og høre på presentasjonen som foregår i Auditorium Karl Borch.

Oppfordrer ansatte til utveksling

Som innledning til presentasjonen på torsdag vil Prorektor Sunniva Whittaker orientere om hvilke muligheter administrativt ansatte ved NHH har med hensyn til tilsvarende utvekslingsopphold.

– Utvekslingsopphold for teknisk-administrativt ansatte er en mulighet som NHH i liten grad har benyttet til nå, sier Sunniva.

– Ledelsen ved NHH oppfordrer ansatte til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i utlandet. Ved å få innblikk i hvordan tilsvarende funksjoner arbeider og løser oppgavene sine, blir vi mer bevisst på hvordan vi gjør det selv. Dette er nyttig, og kan være med å utvikle NHH videre framover. Erasmus+ dekker en stor del av kostnadene til reise og opphold, sier hun.

Kontakt

Det er administrasjonssjef Kristin Reichel Teigland ved Institutt for foretaksøkonomi som er vertskap for gjestene fra Tyskland. Kontakt henne hvis du ønsker en prat med Elvira eller Heike.

Les tidligere artikkel på Paraplyen (juni 2016): Mobilitet utanfor Europa

Les mer om hvordan Universitetet i Konstanz er organisert på nettsidene deres.

Les mer om mobilitet på nettsiden til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Flere interne nyheter