Pris for fremragende lærerinnsats 2016

14. april 2016 09:54

(oppdatert: 14. april 2016 10:02)

Pris for fremragende lærerinnsats 2016

Ansatte og studenter inviteres til å foreslå kandidater til pris for fremragende lærerinnsats.

Professor Aasmund Eilifsen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap fikk NHHs pris for fremragende lærerinnsats i 2014.

Det inviteres med dette til å komme med forslag til mottaker av årets pris for fremragende lærerinnsats. Prisen er på 35000 kroner og deles ut annethvert år. Alle fast ansatte ved NHH som har undervist høsten 2015 og/eller våren 2016 kan foreslås. Alle nåværende og tidligere studenter, samt alle ansatte ved NHH, har forslagsrett. Ansatte som har fått prisen i løpet av de fem siste årene, er ikke aktuelle for tildeling. Forslagene skal være begrunnet og sendes til studieadministrasjonen ved Hilde Vik.

Ved vurdering av foreslåtte kandidater vil det bli lagt vekt på lærerinnsats i vid forstand, blant annet relatert til følgende punkter:

• generelle pedagogiske evner

• oversiktlighet og kommunikasjonsevne

• evne til å skape interesse for faget og motivasjon til selvstudium

• evne til å belyse stoffet fra flere synsvinkler

• innovasjon og nyskaping, herunder utvikling av nye kurstilbud

• evne til å relatere stoffet til andre deler av studiet

• vilje til samarbeid om pedagogiske oppgaver

Tildeling vil bli avgjort av et utvalg nedsatt av Styret ved NHH. Utvalget består av Per Manne (leder av PBU), Jan I. Haaland (leder av PMU), Helge Thorbjørnsen (leder av FFF), Ingelin Uthaug (leder i bachelorfagutvalget), Nora Guthe (leder i masterfagutvalget) og Nikolai Belsvik (fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret).

Forslag må være innkommet innen 3. juni 2016.

Tildeling vil skje på immatrikuleringen 15. august.

Vinnere av prisen de siste fem årene

2014: Aasmund Eilifsen

2013: Trond Bjørnenak

2012: Iver Bragelien

2011: Alexander Cappelen og Bertil Tungodden

2010: Jan Ubøe

Prisen blir delt ut annenhvert år.

flere interne nyheter