Reise/utlegg/honorar: endringer

8. mai 2016 08:31

(oppdatert: 30. mai 2016 08:34)

Reise/utlegg/honorar: endringer

Som et ledd i NHHs arbeid mot en mer digital hverdag vil det i løpet av våren innføres ny systemstøtte for håndtering av reiseregninger, utleggsrefusjoner og honorar.

Current blir utfaset som system og alt vil bli samlet i Agresso. Sammen med løsningen får vi også innført en web-basert selvbetjeningsportal for ansatte og ledere som samlet sett gir økt digitalisering, forenkling og over tid fjerner noen av våre papirbaserte prosesser.

Portalen vil i første omgang bli videreutviklet frem mot sommeren, og nærmere informasjon om dette vil komme. Omleggingen knyttet til registrering av reiseregninger/utlegg/honorar er planlagt til i løpet av mai måned.

Forenkling

For deg som bruker betyr dette at registrering av reiseregninger, utleggsrefusjoner og honorar vil skje i et nytt system med en rekke nye muligheter for forenkling både for deg som bruker og andre som håndterer prosessen.

Opplæring

Det vil bli satt opp opplæringssesjoner etter behov, samt tilgjengeliggjort e-læringsmateriell og en enkel håndbok for hvordan systemet skal benyttes. I tillegg er det etablert superbrukere på hvert institutt for å bistå brukere der ved behov.

Vi kommer tilbake med endelig informasjon om tid og sted for opplæringen når dette er klart. For instituttene vil tid og sted bli avklart i dialog med administrasjonssjefene.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din administrasjonssjef eller med prosjektleder Monica Nielsen Øen (monica.oen@nhh.no).

Flere interne meldinger