Midler til etikkfremmende tiltak

29. april 2016 12:22

(oppdatert: 12. mai 2016 12:24)

Midler til etikkfremmende tiltak

Senter for etikk og økonomi inviterer studenter og ansatte tilknyttet NHH til å søke om støtte til prosjekter eller tiltak som kan fremme forskning eller undervisning innen etikk på NHHs satsingsområder. Frist: 24. mai.

Målet med tildelingene er å få økt fokus på etikk innenfor høyskolens fagområder, både blant studenter og ansatte ved NHH.

MULIGE FORMÅL DET KAN SØKES STØTTE TIL

- Studentoppgaver med relevant tema

- Organisering av- eller deltakelse på seminarer eller konferanser

- Forskningsprosjekter med relevant tema

- Undervisningstiltak med relevant tema

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE

- Presentasjon av formål og søker

- Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan

- Plan for formidling av resultater

SØKNADSFRIST

24. mai 2016

SØKNAD SENDES TIL

Senter for etikk og økonomi

v/Vibecke H. Iden

Norges Handelshøyskole Helleveien 30

5045 Bergen 

vibecke.iden@nhh.no

 FLERE INTERNE NYHETER