Reglement for småbruket

Reglement for småbruket

Oppdatert i april 2018.

§ 1 Tildeling av hytte på Småbruket

Småbruket kan leies av alle NHH-ansatte. NHH-pensjonister og ansatte ved SNF og AFF kan også leie hytten under spesielt forbehold.

Ansatte som ønsker å leie hytten melder sin interesse ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden for Småbruket.

Tildeling av Småbruket skjer 14 dager før utleietidspunktet. Tildeling for helger og uker i sommerferien kan gjøres tidligere, og blir bindende 14 dager før oppholdet. Egne regler for tildeling gjelder vinter- og påskeferie.

Ansatte som ønsker det, kan leie begge hyttene dersom ikke andre ansatte har meldt sin interesse innen tildeling.

I vintersesongen betales det leie for parkering på felles parkeringsplass ved hovedveien.

Dersom tildelt hytte ikke benyttes og beskjed om dette gis etter tildeling, må det betales full hytteleie såfremt det ikke er andre som kan steppe inn på kort varsel.
Dette gjelder ikke for parkeringsplassen.

NHH-pensjonister og ansatte ved SNF og AFF kan også leie hytten hvis ingen andre har meldt sin interesse innen to uker før ønsket utleietidspunkt eller hvis en tildelt hytte kan ikke benyttes.

§ 2 Nøkler og elektronisk brikke til bommen

Leietaker får nøkkel til Småbruket og elektronisk brikke til bommen inn til parkeringsplassen utlevert kort tid før leietidspunktet og plikter å levere disse tilbake så snart som mulig etter oppholdet. Når 2 leietakere avløser hverandre plasseres brikken i tildelt nøkkelskap, nr. 1, ved bommen. Kode oppgis ved tildeling. Det er viktig at tallene i kodelåsen endres når brikken er plassert/hentet. Låslokket skyves opp etter bruk.

Nøkkel til bosscontainerne er festet til nøkkelknippet som leveres ut ifm med leie av Småbruket. Det er viktig av bossposer ikke settes på bakken ved siden av containeren og at denne låses etter bruk.

Vær oppmerksom på at nøkkel til ytterdøren også passer til kjellerdøren, som kan benyttes dersom mye snø hindrer tilkomsten til inngangspartiet.

§ 3 Leiepriser

Leietakerne må betale de til enhver tid gjeldende priser for leie. Disse skal være lett synlige på hjemmesiden for Småbruket.

§ 4 Betaling for oppholdet

Regning for oppholdet blir tilsendt i etterkant.
Blir tildelt hytte ikke benyttet plikter leietaker likevel å betale for oppholdet.

§ 5 Vinter- og påskeferie

Både vinter- og påskeferien deles i to. Byttetidspunkt i vinterferien er onsdag kl. 12.00 og i påskeferien onsdag kl. 17.00.

Frist for påmelding av Småbruket til vinter- og påskeferien fastsettes det enkelte år. Tidspunktet opplyses i Paraplyen og på hjemmesiden for Småbruket. Elektronisk søknadsskjema må brukes av ansatte for å melde sin interesse. Det må komme frem i søknadsskjemaet dersom søkeren har alternative ønsker.

Hytten tildeles etter søknadsfrist ved loddtrekning. Trekningen gjøres av brukerkoordinator og minst et annet medlem av hyttestyret som ikke har levert søknad om opphold for den gjeldende perioden.. Hyttestyret kan kalle inn en ekstern person for gjennomføring av loddtrekning ved behov.

Brukerkoordinator kan sortere søknader der det er indikert fleksible perioder med tanke på tildeling uten å måtte gjennomføre loddtrekning. 

Det er ikke mulig å få tildelt hele vinter- eller påskeferien med mindre ingen andre har meldt sin interesse for perioden bestillingen gjelder eller ved avbestillinger. Tildelingen er bindende når søker har tatt imot tilbudet om hytte.

To ansatte som begge har fått tildelt hytte i vinter- eller påskeferien kan innbyrdes avtale å bytte tidspunkt for opphold. I alle andre tilfeller, når noen ikke tar imot tildeling av hytte, gjelder det at søkere på venteliste rykker opp.

§ 6 Bruk av hytten

Alle besøkende plikter å verne om hytten og innboet. Utstyr og innbo må ikke fjernes fra hytten. Skader eller mangler skal meldes til hyttestyret så snart som mulig etter oppholdet.

Støvler og annet skotøy som er benyttet utendørs, skal ikke benyttes inne.

Besøkende må selv ta med sengetøy/lakenpose, samt kjøkken- og andre håndklær.
Varetrekkene på dyner og puter er ment som beskyttelse.

Røking er forbudt inne i hytten.

§ 7 Ved avreise

Besøkende plikter å vaske og rydde etter oppholdet.

Dersom hund medtas på Småbruket må eier være ekstra nøye med å støvsuge og rengjøre hytten

Før hytten forlates skal det kontrolleres at vinduer er stengt, at all ild og alt lys er slukket, at vannet er stengt (blå stoppekran i venstre skap i vaskerommet) og at altan-, kjeller- og ytterdør er lukket og låst.