Bestilling mottatt

Bestilling mottatt

Takk for din bestilling av Småbruket. Vi tar kontakt når tildeling av hytten er foretatt. We have received your booking request for Småbruket and will contact you once we have confirmed availability.

Flere spørsmål? Send e-post til smabruket@nhh.no

Any queries? Send an e-mail to smabruket@nhh.no