Booking Småbruket

Booking Småbruket

Bruk skjemaet for å bestille opphold på NHH-miljøets ansatthytte Småbruket. Use the form to send a booking request for the NHH group's cabin, Småbruket.

Vil du bestille hytten i skolevinterferie eller Påsken? Velg fra listen. For andre tidsrom, fyll ut datofeltene under.
Do you wish to book the cabin for the school winter holiday or Easter? Please choose from the drop down menu. For other periods, please specify dates below.

Om vinteren er det ikke mulig å parkere ved hytten. Man må reservere parkeringsplass ved veien. Betaling for vinterparkering kommer i tillegg til leie for hytten.
It's not possible to park by the cabin during winter. If you arrive by car, you need to make a reservation for a parking space. The fee for winter parking comes in addition to the cabin rent.

Dersom hytten ikke benyttes, og beskjed om dette gis etter tildeling, må det betales full hytteleie såfremt det ikke er andre som kan steppe inn på kort varsel.
If the cabin has been assigned to you, but you choose not to use it, you have to pay full rent for the assigned period, unless you can find others who can take over on short notice.

Tilleggsopplysninger og spørsmål kan sendes på epost til smabruket@nhh.no

Any questions? Please send an email to smabruket@nhh.no