Registrere sidegjøremål

Registrere sidegjøremål

Her registrerer du sidegjøremålene dine. NHH er positivt innstilt til at ansatte er aktive og deler sin kompetanse til nytte for samfunnet, også utover hovedstillingen sin ved NHH.

Registrer sidegjøremålet ditt

Avtale om sidegjøremål (Word)

NHHs oversikt over ansattes sidegjøremål er tilgjengelig på nhh.no: sidegjøremål på nhh.no