Opprette ny bruker i P360

Opprette ny bruker i P360

Opprett bruker eller endre tilhørighet/tilganger i P360.

Alle administrativt ansatte skal ha brukertilgang til P360, og det er administrative ledere som ber om opprettelse av nye brukere og endring av bruker (roller/tilgangsgrupper/stillingstitler/navn) eller avslutning av bruker.

 

Send en epost til NHH.arkivhjelp@nhh.no med følgende informasjon om den ansatte:

  • Ansattnr.
  • E-postadresse
  • Navn
  • Arbeidstittel
  • Avdeling/seksjon/institutt
  • Rolle (leder/saksbehandler/utvalgssekretær)
  • Hvilke tilgangsgrupper den ansatte skal være medlem av