P360 rutiner

P360 rutiner

Oversikt over rutiner for saksbehandling og utvalgsbehandling i Public 360.

Rutinene er en oversikt over hvilken informasjon (metadata) som skal være med i saker og dokumenter du oppretter i Public 360. Dersom du ønsker hjelp til å utarbeide rutiner for det du jobber med kan du ta kontakt med arkivet på NHH.arkivhjelp@nhh.no.