Profilsider for forskere

Profilsider for forskere

Forskerprofilsider opprettes automatisk i den norske strukturen i Episerver. For brukeren vil kun den engelske versjonen vises. Slik skal sidene vedlikeholdes:

instituttets ansvar

Oversette profilsiden til engelsk

 1. Gå inn i den engelske sidetrestrukturen i Episerver. Employees > Faculty.
 2. Åpne den aktuelle profilsiden (den vil stå i kursiv dersom den ikke er oversatt).
 3. Klikk Oversett-knappen i det gule feltet oppe til høyre på siden. Husk å klikke Publiser til slutt.

Koble til forskningtemaside(r)

 1. Åpne det norske sidetreet i Episerver.
 2. Åpne aktuell profilside fra Ansatte > Faculty.
 3. Åpne deretter menyen under NHH Bulletin i sidetreet.
 4. Der ligger tre forskingstema fritt (Økonomi, Finans og Ledelse), resten er i mappen Forskningstema.
 5. Dra inn forskningstemasider til feltet Vis på forskningstema.
 6. Husk at dette bare skal gjøres for fast ansatte forskere og postdoktorer, ikke for PhD-kandidater, adjuncts og emeriti. Disse kan ha alle sine ekspertområder i det manuelle feltet under Fagområder ( det som er merket med Andre temaer: Komma-separert ved mouse-over).

Legge til mobilnummer

Klarér med eieren av nummeret at det kan vises på nhh.no.

 1. Åpne det norske sidetreet i Episerver.
 2. Åpne aktuell profilside fra Ansatte > Faculty.
 3. Gå til "Alle egenskaper".
 4. Scroll ned til feltet "Mobilnummer" og fyll inn i formen +4711122333.
 5. Mobilnummeret vil vise slik: +47 111 22 333.

Demonstrasjonsvideo for feltene Mobilnummer og Overstyrt navn

Overstyre visningsnavn fra personalsystemet

Ved behov kan navn fra personalsystemet overstyres manuelt

 1. Åpne det norske sidetreet i Episerver.
 2. Åpne aktuell profilside fra Ansatte > Faculty.
 3. Gå til "Alle egenskaper".
 4. Scroll ned til og fyll ut feltene "Overstyrt fornavn" og Overstyrt etternavn".

VedlikeholdE engelsk side

 • Fyll inn og vedlikeholde alle de andre feltene i fanen Innhold.

Selected Publications

Selected publications viser som standard fire publikasjoner av de som er satt som utvalgte/hovedpublikasjoner i Cristin, og deretter de fire siste poenggivende publikasjonene som er registert i Cristin. Antallet i disse to kategoriene kan settes opp (maks 20) eller ned i Alle egenskaper på profilsiden.

profilsider for toere

 • Telefonnummer for toere er fjernet fra AD, men vi har foreløpig en bug som gjør at disse vises på profilsidene.
 • Romnummer vedlikeholdes fra http://selfservice.nhh.no/EmployeeCatalog/ av brukere som er gitt tilgang.  Kontakt (jan.hatuft@nhh.no) for tilgangsrettigheter.
 • Epostadresse: Videresending må settes opp for den enkelte bruker. Oppsettet kan enten gjøres av en på instituttet eller av toeren selv. Veiledning ligger her: https://helpdesk.nhh.no/KnowledgeBase/View/1004#/#heading-2.
 • Alle faglig ansatte med stillingsprosent under 38% kommer opp under overskriften Adjunct Faculty på instituttets ansattliste.

Webredaksjonens ansvar

Tømme mappen Utgåtte ansatte 

 • Når ansatte ikke lenger finnes i AD, vil de automatisk legges over i denne mappen. Den må tømmes med jevne mellomrom for at ikke utgåtte ansatte skal vises i søk.