Profilsider for administrasjonen

Profilsider for administrasjonen

Slik vedlikeholdes profilsider for administrativt ansatte.

Profilsidene opprettes automatisk i den norske strukturen i Episerver.

seksjonens ansvar

Oversette profilsiden til engelsk

 1. Gå inn i den engelske sidetrestrukturen i Episerver.
 2. Åpne den aktuelle profilsiden (den vil stå i kursiv dersom den ikke er oversatt).
 3. Klikk Oversett-knappen i det gule feltet oppe til høyre på siden.

Eventuelt Overskrive stillingstittel

 1. Hvis aktuelt, gjøres dette i Alle egenskaper > Innhold > Overstyrt stillingstittel.
 2. Gjør tilsvarende på engelsk versjon av siden.

Legge inn ansvarsområde(r) 

 1. Alle egenskaper > Innhold > Andre temaer.
 2. Bruk stor bokstav for første ord i hver oppføring. Det skal være komma og mellomrom mellom hver oppføring.
 3. Gjør tilsvarende for engelsk versjon av siden.

Meld inn til webredaksjonen dersom enkelte ansatte (for eksempel studentassistenter) skal fjernes fra ansattlister og i søk.

Webredaksjonens ansvar

Fjerne aktuelle ansatte lister og søk

 1. Gå til  Admin > Konfig > Modulhåndtering > Epinova.ADReplicator.EPiServer.
 2. Legg inn S-nummer for de aktuelle profilene, med komma som skilletegn, i feltet Users to ignore.

Tømme mappen Utgåtte ansatte 

 • Når ansatte ikke lenger finnes i AD, vil de automatisk legges over i denne mappen. Mappen må tømmes med jevne mellomrom for at utgåtte ansatte ikke skal vises i søk.