Publisering på nhh.no

Publisering på nhh.no

Her finner du skriveregler, bruksanvisninger, sjekklister og annen støtte for publisering på nhh.no og Paraplyen.

Nettredaksjon

Studiemarkedsføring og -informasjon, institutt- og sentersider, teknisk drift og utvikling:

Nettredaktør Hallvard Lyssand
Webmaster Aldin Hasanovic
Koordinator for studiesider Liv Mari Bakke

Forskningsformidling og internkommunikasjon:

Redaktør for NHH Bulletin Sigrid Folkestad
Redaktør for Paraplyen Astri Kamsvåg

Kontakt

E-post
webmaster@nhh.no

Logg inn for redigering:

https://www.nhh.no/episerver/cms

EpiServer

Ting du bør lese før du setter i gang

 • Sjekk disse punktene før du publiserer

  Sjekk disse punktene før du publiserer

  Denne sjekklisten hjelper deg å oppdage feil og mangler ved innholdet, eller å bekrefte at siden din er perfekt!

  Spør aller først:

  • Er denne siden virkelig nødvendig?
  • Hvem er målgruppen og hvilken brukeroppgave skal siden løse? Her er er NHHs mål på nett og noen sentrale brukeroppgaver
  • Kan det være at siden eller innholdet allerede finnes? Sjekk med et søk! Dersom innholdet allerede er på plass på nhh.no kan det være at du slipper unna med en lenke til eksisterende side.

  Dersom du har gått gjennom disse spørsmålene og konkludert med at innholdet du planlegger faktisk trengs, kan du gå i gang med å opprette siden etter følgende sjekkliste:

  • Har siden en god tittel?
  • Ingress: er den kort og informativ? Vil den fungere også om siden din brukes i en lenkeliste med ingress eller snarveiblokk? Se et eksempel på tittel og ingress i bruk i snarveiblokk
  • Har siden en god og relevant vei videre?
  • Oppfordrer innholdet til handling? Hvis ja, er dette tydelig? (f.eks. "Søk om opptak nå", "Meld deg på frokostmøte" etc.)
  • Virker alle lenker?
  • Har du både norsk og engelsk versjon av innhold? Sjekk at det er samsvar med innhold og blokker og at engelsk innhold er plassert i engelsk struktur og norsk innhold i norsk struktur.
  • Har du skjema? Test at det virker, at du får kvittering på epost og/eller at data lagres i database og at du sendes til kvitteringsside.
  • Hvordan finner du frem til ditt innhold? Er det gode veier inn fra andre sider i løsningen?
  • Sjekk url, altså selve nettadressen. 
  • Fungerer siden på alle plattformer? (mobil, desktop, nettbrett)
  • Velg deg uten et knippe av dine viktigste søkeord og bruk søket. Får du relevante treff? Hvis nei: meld ord og forventet treff til webredaksjon, så kan dette justeres.
  • Gir denne siden mening hvis det er første side brukeren kommer til?
  • Er språket enkelt nok? Er det noe vi kan kutte i teksten?
  • Har blokkene gode og beskrivende navn som gjør det lett for alle å få oversikt over hva som finnes på siden?
  • Har du overflødige blokker? Slett!
  • Har du plassert blokkene dine under ”For denne side”?
  • Gå gjennom ansattliste (om du er ansvarlig for en slik), er denne korrekt? Hvis nei, meld fra til webredaksjonen.
  • Finner du dine arrangement i kalender?
  • Test om siden og innholdet fungerer! La f.eks. en kollega gå gjennom alle dine sider, gjerne mens du titter over skulderen. Da har du en unik mulighet til å se hvordan en bruker navigerer. Husk å bruke alle plattformer, definitivt mobil og gjerne nettbrett, for denne gjennomgangen.

  God fornøyelse! Trenger du hjelp? Kontakt webmaster@nhh.no

 • Retningslinjer for innhold på nett

  Retningslinjer for innhold på nett

  PRINSIPPER FOR SKRIVING PÅ NHH.NO (PUBLISER)

  FAGLIG GLØD

  Gjør kunnskapen tilgjengelig for et større publikum. Still deg spørsmålet: Hvorfor er dette interessant? Vis den høye himmelen over for eksempel studieløp, forskningsresultat, etc.

  TO THE POINT

  Kom til poenget. Vær relevant. Skriv det viktigste først.

  SHOW, DON'T TELL
  SLIK                                                   NHH har topprating når det gjelder internasjonale publiseringer og utvekslingsavtaler med 160 utenlandske læresteder i mer enn 40 land over hele verden – og i alle verdensdeler.
  IKKE SLIK                                 NHH er en tung aktør i det internasjonale forskningsmiljøet.

  OPPGAVEORIENTERT

  Glem aldri at brukeren kommer til nettstedet med en klar agenda. Noe å løse. Finne ut, lære, søke, kontakte etc. Pass på at teksten svarer på brukeroppgaven(e) du har definert for siden.

  VERDENSVENDT TEKST

  Er innholdet skrevet for en internasjonal målgruppe?

  Ikke forutsett høy kunnskap om norske begreper, velferdsmodeller etc. Tenk at målgruppen for innholdet kan være potensielle studenter fra hele verden. Vil for eksempel begrepet «overseas» fungere hvor som helst i verden? Les teksten med brillene til en som kommer fra Europa, Nord-Amerika etc.

  VERDENSVENDT VS. INNADVENDT?
  SLIK - VERDENVENDT                                                             

  Fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  I en globalisert verden blir kulturforståelse, språkferdigheter og språkteknologi stadig viktigere. NHH har et sterkt fagmiljø innen fagspråk og kommunikasjon for næringslivet, og ansvar for statsautorisering av translatører.

  Finans
  Spørsmål om risiko, avkastning og kapitalforvaltning er av avgjørende betydning for samfunnet, enkeltpersoner og bedrifter. Institutt for finans ved NHH er et dynamisk miljø, i nær dialog med andre internasjonale fagmiljøer.

  Foretaksøkonomi
  God ledelse krever kunnskap om beslutningsprosesser, markedsdynamikk og rammebetingelser i stadig raskere endring. Institutt for foretaksøkonomi forsker på ledelsesmodeller og bedriftsøkonomi, med særlig kompetanse innen energimarkedet, naturressurser - samt politiske rammebetingelser, blant annet i lys av klimaendringer.

  IKKE SLIK

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  NHH har helt fra starten i 1936 tilbudt undervisning i moderne europeiske språk for bruk i næringslivet. Siden 1985 har disse aktivitetene vært organisert som et eget institutt for språk, som i juni 2003 endret navn til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

  Institutt for finans
  Institutt for finans ble etablert i 2013. Instituttet har som målsetting å publisere forskning i internasjonalt ledende akademiske tidsskrifter og ønsker å være bidragsytere i offentlig debatt.

  Institutt for foretaksøkonomi
  Institutt for foretaksøkonomi ble etablert i 1984 etter en deling av Institutt for bedriftsøkonomi. I 2013 skjedde det en ny deling, ved at Institutt for finans ble etablert. Institutt for foretaksøkonomi har en bred tematisk faglig plattform innenfor bedriftsøkonomisk analyse og metode, og både teoretisk, empirisk og anvendt forskning utføres.

  PASS PÅ TONEN

  Hver gang vi skriver noe gjør mottakeren seg opp en mening om oss, basert på hvordan vi formulerer oss. Folk går ikke og tenker på hvordan vi formulerer oss hele tiden, men de føler det når de leser noe vi har skrevet. På samme måte som når de blir eksponert for NHHs visuelle identitet.

  Tonen i teksten skal derfor være tilpasset situasjonen brukeren er i når hun leser teksten. Dette er spesielt viktig i møte med eksisterende og potensielle studenter på nettstedet. Et naturlig sted for inspirasjon til tonen ovenfor potensielle studenter kan for eksempel være studieveiledning og det møtet som skjer der mellom studenten og en ansatt ved infosenteret.

 • Nytt innhold?

  Nytt innhold?

  Hvem er målgruppen for dette innholdet?

  Vi har disse målgruppene:

  • Potensielle studenter
  • Forskerfeller
  • Samfunns- og næringsliv
  • Eksisterende studenter
  • Ansatte

  Mål

  Hvilket mål sikter vi på med dette innholdet? Vi har disse mål- og delmålene:

  FRIGJØRE TID TIL FORSKNING, STUDIER, ETC.

  • Legge til rette for god internkommunikasjon.
  • Raskt å løse oppgaver på nettstedet.
  • Færre henvendelser til administrasjonen.

  STYRKE REKRUTTERING OG SALG

  • Flere gode søkere - studenter.
  • Flere gode søkere - PhD.
  • Flere gode søkere - forsker-stillinger.
  • Økt salg for NHH Executive.
  • Mer innveksling.

  STYRKE FORMIDLING AV FORSKNING

  • Mer spredning av saker i ulike kanaler.
  • Gjøre NHHs forskning og forskere lett tilgjengelig.

  Brukeroppgaver

  Hvilke brukeroppgaver skal brukerne kunne utføre på denne siden?

  Eksemper:

  • Sjekke eksamentidspunkt.
  • Laste ned forskningsrapport.
 • Alt innhold

  Alt innhold

  Emne

  Er dette et emne som er aktuelt for brukerne av nettstedet?

  Vi skal vite hvorfor brukerne besøker nettstedet vårt, og gi dem informasjon og løsninger basert på denne kunnskapen.

  SLIK SJEKKER DU:

  • Tall og resultater fra webstatistikk (ekstern og intern søkelogg, tilbakemeldinger). Har innholdet på siden mindre enn 300 sidevisninger i løpet av ett år, bør den trolig fjernes.
  • Får vi mange spørsmål og henvendelser på telefon, e-post og andre kanaler? Hvis ikke det er henvendelser og det i tillegg er under 300 sidevisninger på webstatistikken bør den trolig fjernes.

  Unntak: Med mindre det er informasjon vi bør eller må ha, men få oppsøker.
  Eksempel: Informasjon om universell utforming ved byggene på NHH.

  Samme informasjon

  Finnes samme informasjon et annet sted på nhh.no?

  Før eventuelt nytt innhold produseres skal vi alltid undersøke om samme informasjon finnes et annet sted på nhh.no.

  Utdatert innhold

  Er innholdet utdatert?

  Dersom det finnes utdatert innhold skal det enten slettes eller oppdateres.

  SLIK SJEKKER DU:

  • Bruk innholdsoversikten i Episerver som inneholder turnus for hver gang innholdet skal vurderes, og ansvarlig person.
  • Generer rapport i Episerver som melder fra om døde lenker.

  Andre som gjør det bedre enn oss?

  Vi skal svare på klare brukerbehov innenfor det NHH driver med. Innhold som ikke er relatert til det vi driver med skal bort. Da henviser vi heller til de nettstedene som gjør dette, eller tar et aktivt valg om at det ikke er noe våre nettsider skal svare på.

  SLIK SJEKKER DU:

  • Søk etter området på Google, se hvem som har god og troverdig informasjon om dette (offentlige nettsteder).
  • Sjekk om innholdet svarer på våre brukerbehov, er godt skrevet, tilgjengelig i henhold til krav om universell utforming, og mobiltilpasset. Hos difi.no kan du lese mer om hvordan gjøre tekst og struktur universelt utformet.
  • Finn ut hvem som eier innholdet.

  Eksempel på innhold som andre gjør bedre enn oss, kan være:

  • Forklaring av begreper og definisjoner.
  • Innhold som omhandler lover og paragrafer.
  • Universelt innhold som er relevant for studenter uavhengig av studiested (for eksempel Samordna opptak, Lånekassen).
 • Skriveprinsipper

  Skriveprinsipper

  Står det viktigste først?

  Start med hovedpoenget i teksten, og skriv etter synkende viktighet. Svar på brukeroppgaven så tidlig som mulig. Detaljert info hører hjemme lengre ned på siden.

  Tommelfingerregler:

  • De viktigste ordene først i setningen.
  • Den viktigste setningen først i avsnittet.
  • Det viktigste avsnittet først i artikkelen.

  Riktig mengde informasjon?

  Det er ingenting som heter for mye eller for lite informasjon. Svar på det brukeren lurer på. Er det mye brukeren lurer på, skriv langt, men etter synkende viktighet og med riktig bruk av avsnitt og mellomtitler.

  Gode lenker?

  Unngå frittstående «klikk her», «les mer» og «trykk her» som lenketekst. Det er håpløst for blinde, og uforståelig for søkemotorer. Sjekk at alle koblinger fungerer i publiseringsvisning!

  SØRG FOR AT BRUKEREN SKJØNNER HVOR LENKENE GÅR
  SLIK Les mer om studiefinansiering hos Lånekassen
  IKKE SLIK

  Lånekassen vet mer om dette. Les mer

  MARKER ALLTID LENKER SOM GÅR TIL WORD/PDF/EXCEL, OG OPPLYS OM STØRRELSEN PÅ FILA
  SLIK Styreprotokoll fra møte 17.04.2005 (PDF 2,3 mb)
  IKKE SLIK

  Styreprotokoll fra møte 17.04.2005

  LENKEN FUNGERER - DEN ER IKKE DØD, ELLER PEKER TIL UTDATERT INNHOLD
  SLIK Sjekk alltid at lenker fungerer før du publiserer en ny side. Bruk rapport i Episerver eller Siteimprove som melder fra om døde lenker i eksisterende innhold.
  LENKETEKSTEN SKAL GI MENING OGSÅ UT AV KONTEKST (FOR EKSEMPEL I ET SØKERESULTAT)
  SLIK Styreprotokoll fra møte 17.04.2005 (PDF, 2,3mb)
  IKKE SLIK Møtereferat
  EPOSTADRESSER
  SLIK epost@nhh.no 
  IKKE SLIK epost[at]nhh.no (eller andre omskrivninger)

  Enkelt forståelig språk?

  Unngå stammespråk. Hvilket ord leter brukeren etter? Få det med.

  Skriv kort og aktivt. Et aktivt språk er lettlest - mens passivt språk er tungt og vanskelig å lese.

  • Bruk du-formen. Blir du vant med den, blir det mye enklere å skrive innhold som er relevant, velskrevet og samtidig treffer på tonen.
  SLIK

  Du får svar på søknaden

  Vi vurderer søknaden din

  IKKE SLIK

  Søknaden vil besvares

  Søknaden skal underlegges vår vurdering

  Riktige virkemidler?

  Når du skal få frem et budskap bør du vurdere om riktig virkemiddel er brukt.

  Eksempel:

  • Kan budskapet gjøres lettere tilgjengelig ved bruk av bilder, video, infografikk?
  • Eller kan kanskje en punktliste gjøre en oppramsing lettere å lese?

  Bilder skal brukes for å gi innholdsmessig verdi, ikke som dekor.

  God tittel?

  • Sidetittelen skal si noe om hva slags innhold brukeren kan forvente å finne på siden.
  • Vi skriver for mobil først – tittelen må derfor ikke være for lang. Under 55 tegn, siden Google kutter lengden på titler i søketreff om de overskrider dette.
  • Sidetittelen bør inneholde viktige triggerord.
   • Triggerord: Ordene brukeren leter etter når han eller hun skanner teksten på siden.
  • Overskrifter og underoverskrifter skal stiles som H2, H3 eller H4. Ikke bruk fet skrift for å lage overskrifter.

  Riktige termer og faguttrykk?

  • For eksempel: Vi skriver «Master’s Degree», ikke «Master degree».
  • Bruk UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren.
  • Bruk NHHs termliste for navn og titler.
 • Skriveregler

  Skriveregler

  • Bokmål: e-endinger, ikke a-endinger.
  • Tommelfingerregel: Tall opp til og med ti skrives med bokstaver, etter dette med tall. Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi lage konsekvens og velge enten siffer eller bokstaver.
  • Punktlister: Punktene må henge godt sammen med innledningsordene, og punktene bør ha samme språklige form. Det kan være stikkord (setningsemner), leddsetninger eller helsetninger, men vi skal ikke blande ulike varianter i én og samme liste. I tillegg er det viktig at vi følger tegnsettingsreglene:
   • Når punktene ikke er fullstendige setninger, skal det være liten forbokstav og ikke punktum.
   • Når punktene er fullstendige setninger, skal det være stor forbokstav og punktum.
   • Vi bruker kolon etter innledningsordene hvis vi ville gjort det i en forløpende setning, ellers ikke.
  • Dato skrives med ordenstall, mellomom og månedsnavn med liten forbokstav.
   • Eksempel: 12. august.
  • Telefonnummer følger disse mønstrene:
   • Fasttelefon: xx xx xx xx.
   • Mobiltelefon: xxx xx xxx.
   • På engelskspråklige sider legges det til +47 foran alle norske telefonnumre.
  • Bruker vi mange substantiver, blir språket tungt og mindre tilgjengelig. Derfor bruker vi verb så ofte vi kan.
  • Vi bruker * i tekstfelt etter feltnavn på alle felt vi merker som obligatoriske. Da er de tilgjengelig også for de svaksynte.

   

 • Språk

  Språk

  Nynorsk

  BRUKER DU GODE TERMER OG UTTRYKK PÅ NYNORSK?

  • Språkrådet, administrativ ordliste bokmål-nynorsk.
  • Spåkrådet: Klarspårk, Nynorsk språkføring.

  Engelsk (UK)

  BRUKER DU KORREKT ENGELSK TERMINOLOGI?

  • Bruk UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren
  • Bruk NHHs egenutviklede termliste (kommer)
  BRITISK ENGELSK STAVEMÅTE
  SLIK 
  (BRITISK ENGELSK)

  Datoer

  • 5 July 2005

  Stavemåter

  • organise, organisation, analyse, institutionalise, recognise, systematise
  • coordinator, coordinate, cooperation, cooperate
  • centre, theatre
  • colour, honour
  • travel - travelling - travelled - traveller signal - signalling - signalled - signaller
  • programme
  IKKE SLIK 
  (AMERIKANSK ENGELSK)                                                             

  Datoer

  • July 5 2005

  Stavemåter

  • organize, organization, analyze, institutionalize, recognize, systematize
  • co-ordinator, co-ordinate, co-operation, co-operate
  • center, theater
  • color, honor
  • travel - traveling - traveled - traveler signal - signaling - signaled - signaler
  • program

  ER OVERSKRIFTER FORMATERT RIKTIG?

  På engelsk skal det være stor forbokstav i:

  • første og siste ord (alltid)
  • substantiver
  • verb
  • pronomener
  • adjektiv
  • adverb
  • underordnende konjunksjoner
  NYTTIGE EKSTERNE SPRÅKRESSURSER