Konferanser

Konferanser

Har du det administrative ansvaret for å arrangere en konferanse? Her er huskelisten du trenger for å til et knirkefritt arrangement.

 • Oppnevne konferansekomite
 • Bestemme dato og lokaler
 • Utarbeide budsjettet
 • Invitere hovedforedragsholderne
 • Gjøre risikovurderinger med utgangspunkt i kravene i beredskapsplanen
 • Bestille lokaler
 • Søke om økonomisk støtte fra NHHs fonds og eventuelt eksterne LINK
 • Informere Kommunikasjonsavdelingen og lage kommunikasjonsplan
 • Utarbeide konferanseprogrammet
 • Utarbeide invitasjon/nettside
 • Invitere deltakerne
 • Ta imot påmeldingene
 • Bestille mat, blomster, renhold, navneskilt, konferansemateriell, trykk av programmet osv.
 • Forberede kjøreplaner (bespisning, bruk av lokaler, tekniske støtte, renhold) og bemanningsplaner
 • Avtale forberedelsesmøte med alle involverte like før konferansen
 • Forberede fagkomiteen sin agenda under konferansen
 • Ferdigstille regnskap og rapportere etter konferansen