Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Nytt LMS - Canvas

2017-2018
Kontakt: Arild Schanke
Prosjektet har nylig gått fra å være i en teknisk fase med migrasjon og implementering til en fase hvor NHH ser nærmere på hvilke nye muligheter Canvas gir høyskolen. NHHs pedagogikkgruppe (Frank Mortensen, Therese Sverdrup og Arild Schanke) har fokus på dette. Prosjektet har ukentlig kontakt (brukerforum/prosjektledermøter) med Uninett for å holde seg oppdatert på pågående aktivitet i UH-sektoren om Canvas og relaterte systemer. Opplæring gis fortløpende, og det jobbes med å få på plass integrasjon mrf TimeEdit (kalender/timeplan) og Urkund (plagieringskontroll).

CRM, Customer Relationship Management

2017-2018
Kontakt: Morten Hilt
NHH har en rekke registre og adresselister. Den største gruppen er medlemmer i NHH alumni, men høyskolen har også kundebase for NHH Executive, næringslivskontakter og deltakerlister til store arrangement som Vårkonferansen. Det er store overlapp mellom kontaktpersoner på ulike lister. Målet med CRM-prosjektet er å samle oversikt over medlemmer og kontaktpersoner i ett system. Dette vil gi bedre oversikt og vi vil lettere se om noen har flere roller. Det vil også gi et bedre system i forhold til sikkerhet og ajourhold. I tillegg til register, vil det nye systemet også benyttes til utsendelse av nyhetsbrev og administrasjon av konferanser.

Rehabiliteringen

2016-2021
Kontakt:
NHHs hovedbygg (1963-bygningsmassen) skal rehabiliteres. Visjonen for NHHs bygningsmasse er en fremtidsrettet og levende campus som skaper rom for at studenter og ansatte sammen skal kunne levere forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. 
Gå til samlesiden for rehabiliteringsprosjektet

digital eksamen

2016-2019
Kontakt: Marita Kristiansen
Målet med prosjektet er at eksamen ved NHH skal være fulldigitalisert til juni 2019, så langt det er hensiktsmessig. Det skal etableres en digital prosessflyt både for selve eksamen, for sensur og for de administrative prosessene i for- og etterkant. Prosjektet skal jobbe tett mot fagmiljøene for å legge til rette for realisering av de pedagogiske gevinstene digitalisering av vurdering åpner opp for.